VNTB – Cái loa rao giảng xây dựng đảng và án tù 14 năm

Dương Tử   (VNTB) – Hóa ra cuối cùng Tuấn đến năm 60 tuổi nhận án tù 14 năm vẫn không hiểu Đảng.    (cuộc đời Phó Ban Tuyên Giáo trung ương, bộ trưởng Thông tin truyền thông Trường Minh Tuấn)     Con đường hoạn lộ thênh thang Trương Minh Tuấn sinh năm 1960 là một cựu … Continue reading VNTB – Cái loa rao giảng xây dựng đảng và án tù 14 năm