VNTB – “Cái tôi” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

VNTB – “Cái tôi” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thới Bình

 

(VNTB) – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cơ chế của Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và khẳng định đây là cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ.

 

Một tờ nhật báo thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có đoạn ‘chapeaux’ như trên trong bài tường thuật có tựa Tổng Bí thư: ‘Cơ chế của Việt Nam là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ’.

Bài báo trên thấy ghi giờ phát hành trên trang điện tử là 13g47 ngày 14-10-2023. Đến sáng ngày 15-10-2023, tựa bài báo được ‘biên tập’ thành: Tổng Bí thư: ‘Cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ’. Phần ‘chapeaux’ cũng một chút thêm thắt là “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cơ chế của Việt Nam là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và cho rằng đây là cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ”.

Như vậy từ ban đầu “khẳng định đây là cơ chế” chuyển sang “cho rằng đây là cơ chế”, sẽ được hiểu đây đơn thuần là nhận xét mang chủ ý cá nhân của đảng viên Nguyễn Phú Trọng và được phát biểu trên cương vị Tổng bí thư.

Bài nói chuyện này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên thực tế được soạn bằng bản văn ra sao thì không có bất kỳ báo chí nào đăng tải. Và điều đó cho thấy ngay ban đầu, về nguyên tắc ở người viết bài báo tường thuật cho đến biên tập viên, cả chuyển sang giai đoạn duyệt bài từ góc soát xét của “tỉnh táo viên”, cho đến ký duyệt cuối cùng của lãnh đạo trực phát hành ở các nội dung mang tính nhạy cảm chính trị bậc nhất này, gần như rất hiếm khi sai lầm trong rút tít, và ‘chạy chapeaux’.

Đến khi nhiều ý kiến chỉ trích về “cái tôi” quá lớn trong “khẩu khí” được gọi là “khẳng định”, biên tập viên có vẻ tự tiện khi ‘sửa’ lại nhẹ nhàng hơn nhưng khác ý nghĩa của “cho rằng”. Và dù thế nào thì “viễn kiến” của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ở đây vẫn là điều hết sức lo ngại, bất chấp việc ông sẽ không còn tiếp tục “ngồi ghế” quyền lực bậc nhất này ở kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14.

Vì sao lại nói như vậy, liệu có phải đây là nếp nghĩ của “tự diễn biến – tự chuyển hóa”?

Người viết bài này cho rằng nếu thật sự ông Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ điều mà ông hay nhấn nhá rằng “cua cậy càng, cá cậy vây”, “anh nào cũng nghĩ quyền mình to”, vậy thì ông không nên nhận ‘chức’ trưởng tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự trong việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

Tin tức cập nhật cho biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành nghị quyết 40 về Hội nghị Trung ương lần thứ 8.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Cụ thể, tiểu ban văn kiện do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới (1986 – 2026) trình Đại hội 14 của Đảng.

Ngoài ra, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm trưởng tiểu ban nhân sự.

Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; kế hoạch giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trình Đại hội 14 của Đảng.

Như vậy, trước mắt thì đúng đây là “cua cậy càng” vì ông Trọng quả là “quyền mình to nhất” trong chuyện trò chơi xếp hình chính trị. Đồng thời ông cũng là người đặt bút ký “báo cáo thành tích” ở khóa mà ông đang làm Tổng bí thư đến nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Dù “khách quan và trung thực cộng sản” đến đâu đi nữa, thì báo cáo này vẫn sẽ bị hồ nghị là “mẹ hát con khen hay” – đặc biệt là bối cảnh đời sống chính trị ở Việt Nam không cho phép chỉ trích sai lầm của Đảng.

Tiểu ban kinh tế – xã hội do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng báo cáo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030); xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030 trình Đại hội 14 của Đảng.

Tiểu ban điều lệ Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng, báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 – 2025) và báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Bên cạnh đó, bà Trương Thị Mai còn làm trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phục vụ Đại hội 14 của Đảng…

… Tin chắc rằng dù thế nào đi nữa thì Đại hội 14 của Đảng cũng sẽ thành công rất tốt đẹp, và lại mở ra một chương trình mới với hàng loạt vận hội mới – bởi như nhấn mạnh ‘có điều chỉnh’ của đảng viên Nguyễn Phú Trọng về “cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ”…


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)