VNTB – Cần khởi tố vụ án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vi phạm Hiến pháp

VNTB – Cần khởi tố vụ án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vi phạm Hiến pháp

Hoài Nguyễn

(VNTB) – Công dân được Hiến pháp trao quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

 

Trên mạng xã hội đang lan truyền một công văn, được cho là của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý những tài khoản FB và một số trang mạng xã hội.

Theo nội dung văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng trong khi Bộ này tổ chức trao giải Cuộc thi Báo chí lần thứ Nhất năm 2023, thì một số tài khoản FB và trang mạng xã hội đã lợi dụng bối cảnh vụ cháy chung cư mini, để xuyên tạc, bình luận phản cảm, trái chiều liên quan đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước; gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, danh dự và niềm tin trong nhân dân…, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước (?!).

Một bài viết của tác giả Nguyễn Huyền trên trang Việt Nam Thời Báo đã nhận xét rằng: “Việc múa hát và tưng bừng lễ trao giải thưởng nhân danh văn hóa ở Hà Nội đêm 14-9, đêm của tang thương với 56 mạng người chết cháy cũng ở Hà Nội ở 18 tiếng đồng hồ trước đó… cho thấy một nền giáo dục theo định hướng chính trị đã góp phần đưa đến những quan chức cộng sản vô cảm”.

Như vậy nếu xét theo những quy định của Hiến pháp, thì phát biểu trên được bảo hộ ở Điều 25, Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Nếu ai đó có ‘nặng lời’ hơn khi yêu cầu với sự kiện trên, từ trách nhiệm chính trị vẫn thường được Đảng hay đề cập, cần thiết phải cách chức ông Nguyễn Văn Hùng, người được giữ trọng trách là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì yêu cầu đó cũng nằm trong quyền Hiến định ở Điều 28:

“1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

Một chút trở lại với tác giả Nguyễn Huyền ở bài viết trên trang Việt Nam Thời Báo. Cách đặt vấn đề và tìm cách lý giải với ít nhiều mang tính biện minh cho đảng viên Nguyễn Văn Hùng, cho thấy hoàn toàn nằm trong khuôn khổ quen thuộc của tổ chức Đảng về phê và tự phê mà tác giả này đang là đảng viên.

Và từ góc nhìn phê và tự phê trong nội bộ Đảng, có thể thấy rằng vấn đề của văn bản được đánh số 3893, ký ngày 15-9-2023 của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, cho thấy dấu hiệu của việc Đảng bộ nơi đây cần được chấn chỉnh.

Xin được nhắc lại từ cả các nội dung đó đều được nêu tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) khóa XIII, khi đã xem xét Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCHTW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2012 của BCHTW khóa XI về những điều đảng viên không được làm, trên cơ sở đó ban hành Kết luận 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Kết luận được nêu ra tại Hội nghị kể trên: (1) Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(2) Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

(3) Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”.

(4) Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Và để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm làm rõ thực hư của văn bản được đánh số 3893, ký ngày 15-9-2023 của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, cần thiết xem xét về việc có dấu hiệu vi Hiến trong cụ thể trường hợp này.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Tạ Quang Đông 8 months

    Bọn VNTB chúng mày hết cái để chọc ngoáy rồi hãy sao mà vu vạ lên thế