VNTB- Cảnh tỉnh mộng Trung

Nguyễn Hàn Chung
Đừng mong Trung Quốc mộng
Đừng chực Việt Nam quy
Thà chết không nô thuộc
Việt Nam không chịu quỳ
Bốn triệu lòng hải ngoại
Chín mươi triệu trong nhà
Liệt nửa người cũng mắng
Không cúi lòn Trung Hoa
Đường lưỡi bò chín đoạn
Vẽ để hù ai đây
Mỹ không tốt Việt cộng
Những Mỹ tính lâu dài
Tòa đã ra phán quyết
Ngươi chống lại loài người
Cái máu tham không đáy
Sẽ làm ngươi trắng tay
Rồi Đài Loan,Tây Tạng
Rồi Nội Mông,Tân Cương
Một khi có nội loạn
Là Bắc Kinh hết đường
Khôn quay về chính quốc
Thương dân đói dân cùng
Xâu xé lần thứ nhất
Liệt cường còn nhớ không ?
Người Việt Nam chỉ muốn
Chí thú lo làm ăn
Ta không thích đánh đấm
Nhưng nhất định không hèn
Bởi ngươi là nước lớn
Quân đông vũ khí nhiều
Ta nhịn nhưng không sợ
“Mèo nào cắn mỉu nào “
Đừng mong Trung Quốc mộng
Đừng chực Việt Nam suy
Chín mươi triệu còn sống
Sừng sững đỉnh Ba Vì

12/7/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: