VNTB – Đại tướng Lương Cường ký ban hành văn bản đầu tiên trên cương vị mới

VNTB – Đại tướng Lương Cường ký ban hành văn bản đầu tiên trên cương vị mới

Cát Tường

 

(VNTB) – Văn bản này có phạm vị điều chỉnh rất rộng, bao gồm cả Quốc hội, chính phủ, các cơ quan Đảng, hội đoàn xã hội…

 

Thông tin rộng rãi vừa được phổ biến trên các kênh truyền thông nhà nước vào đầu giờ chiều ngày 6-6-2024 về một văn bản được Tân Thường trực Ban bí thư Lương Cường ký ban hành từ hôm 23-5-2024, tức có độ trễ 15 ngày.

Văn bản được đánh số thứ tự 148-QĐ/TW với tên gọi đầy đủ là “về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Xét về nội dung hình thức thì Quy định 148-QĐ/TW không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhưng phạm vi điều chỉnh lại áp dụng cho cả Quốc hội, chính phủ, tòa án, viện kiểm sát, tổ chức chính trị – xã hội.

Theo Quy định 148-QĐ/TW thì “Tạm đình chỉ công tác là việc buộc cán bộ dừng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời hạn nhất định. Tạm đình chỉ công tác không phải là hình thức kỷ luật”.

Điều 4 của quy định kể trên cho biết về 5 nhóm tạm đình chỉ công tác theo thứ tự như sau: (1). Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân; (2). Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; (3). Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ; (4). Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý; (5). Cán bộ bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác được phân biệt: (1). Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phải gia hạn thì thời gian gia hạn tạm đình chỉ công tác tối đa không quá 15 ngày làm việc; (2). Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực hiện theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng; thanh tra; kiểm tra; kiểm toán; thi hành án;

(3). Quyết định tạm đình chỉ công tác đương nhiên hết hiệu lực thi hành khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác.

Đối với các tổ chức chính trị – xã hội, thì người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; người đứng đầu các đơn vị trực thuộc. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; cán bộ lãnh đạo, quản lý do mình quản lý, điều hành.

Người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; người đứng đầu, cấp phó các đơn vị trực thuộc; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị trực thuộc tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh.

Người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Cấp phó của mình; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức chính trị – xã hội cấp huyện.

Tuy nhiên không rõ “người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội” có phải là ngoại lệ về miễn trừ nhận “quyết định tạm đình chỉ” hay không? Tương tự, quyền miễn trừ này cũng áp dụng với Trưởng các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương – Chủ tịch Quốc hội – người đứng đầu các cơ quan thuộc Quốc hội – Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp – người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước – Chánh án Tòa án nhân dân ở các cấp – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ở các cấp.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)