VNTB – Đàn áp tu sĩ và giáo dân công giáo: thông điệp sắt máu của chính quyền (*)

LS Đặng Đình Mạnh   (VNTB) – Sự đàn áp không chỉ giới hạn trong phạm vi các tu sĩ, người truyền giáo, mà cả với giáo dân từ miền thượng du bị cấm đoán tín ngưỡng theo Tin Lành, Công Giáo…     Vào đầu năm 2022, thì chúng tôi được các linh mục … Continue reading VNTB – Đàn áp tu sĩ và giáo dân công giáo: thông điệp sắt máu của chính quyền (*)