VNTB – “Dân được mở miệng” thì tự khắc giúp Đảng giám sát đảng viên

VNTB – “Dân được mở miệng” thì tự khắc giúp Đảng giám sát đảng viên

Tử Long

(VNTB) – Nghe được thì sẽ hiểu được

 

Kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín là một trong những nội dung Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung trong Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát tới năm 2030 vừa ban hành.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Văn bản này ký phát hành ngày 18-4-2022 nhưng phải đến chiều 25-4-2022 thì báo chí mới chính thức đưa tin.

Điểm mới nhất của Chiến lược này so với Chiến lược cùng tên đến 2020, cũng do Bộ Chính trị ban hành theo Kết luận 72-KL/TW ngày 17-5-2020 là không đóng dấu mật. Còn về nội dung, theo nguồn tin có tham gia tổng kết Chiến lược 2020 thì Chiến lược 2030 có tính kế thừa cùng với một số phát triển có tính cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII.

Công tác kiểm tra giai đoạn tới nhấn mạnh kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Trong đó yêu cầu phải kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở, chi bộ.

Nội dung giải pháp này có phần tương đồng tới những lo ngại về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, được nhắc tới nhiều ở nhiệm kỳ Đại hội XII và tiếp tục khẳng định từ sau Đại hội XIII đến nay.

Về công tác dự báo, Chiến lược 2030 yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định các hành vi vi phạm, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế về kiểm soát tài sản, thu nhập, quyền lực trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán…

Đây đều là những vấn đề đã được đặt ra ở nhiệm kỳ khóa XII, trong đó có những phần sang nhiệm kỳ khóa XIII này phải đi vào triển khai trên thực tế, chẳng hạn kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, mà Ủy ban Kiểm tra đảng các cấp có trách nhiệm nặng nề.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược này.

Đáng lưu ý, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thí điểm cơ chế đại hội đảng bộ bầu ủy ban kiểm tra; ủy ban kiểm tra cấp trên lựa chọn, giới thiệu, chuẩn y… thành viên ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Các ‘gạch đầu dòng’ cụ thể về yêu cầu giám sát mà báo chí tư nhân có thể làm tốt, đó là “kịp thời chặn vi phạm trong ban hành văn bản pháp luật, lồng ghép lợi ích nhóm” – “Kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín”.

Bàn luận về vấn đề trên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt – Mỹ tại TP.HCM, nhà báo Lê Kiên Thành, cho rằng, “báo chí phải nói lên được nguyện vọng của người dân ở mọi góc độ. Không nên lấy “tôn chỉ, mục đích” của báo chí để tạo hành lang an toàn cho những sự bất cập.

Ngày xưa, chúng ta kêu gọi quần chúng đồng hành chúng ta, thì chúng ta chỉ dám nói thầm và dúi vài tờ truyền đơn. Hôm nay chúng ta có gần 1000 tờ báo và gần 100 kênh truyền hình, một bộ máy tuyên truyền hùng hậu. Phải đặt câu hỏi, chúng ta nói thế nào để quần chúng không hiểu mình, mà quần chúng phải đi nghe những gì không chính thống?

Bác Hồ đã từng nhắc nhở “dân chủ là làm cho người dân được mở miệng”. Trước hết, phải có thiện chí lắng nghe người dân, bởi lẽ những ngôn từ gay gắt nhất cũng chứng minh tình cảm gắn bó giữa dân với Đảng.

Nghe được thì sẽ hiểu được. Hãy để tai mình nghe được những điều cay đắng nhất, hãy để óc mình hiểu được những điều trắc ẩn nhất, thì chúng ta sẽ nhận ra phải hành động gì để cải thiện tình hình cho tương lai đất nước. Cho nên, đừng vội vàng quy chụp các ý kiến đóng góp mà mình khó chịu. Xưa nay, thuốc đắng giã tật vẫn là bài học khắc cốt ghi tâm”.

Liệu sắp tới đây Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 3-4-2019 về phê duyệt “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” sẽ được sửa đổi để thực sự “dân chủ là làm cho người dân được mở miệng”?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)