VNTB – Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng. Bạn có thể chặn nó lại. Ngay lúc này.

VNTB – Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng. Bạn có thể chặn nó lại. Ngay lúc này.

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Nhân loại đã thất bại trong việc ngăn chặn Holocaust trong thế kỷ 20. Chúng ta không được chậm trễ trong việc ngăn chặn cuộc diệt chủng của ĐCSTQ ở Tân Cương vào thế kỷ 21.

 

KEITH KRACH VÀ ELLIE COHANIM

NGÀY 17/3/21

Vào tháng Giêng va qua, thế gii đánh du Ngày Quc tế Tưởng nim Nn Nhân Dit Chng (Holocaust). Vào ngày k nim hàng năm này, Liên hp quc (LHQ) kêu gi mi quc gia tôn vinh sáu triu nn nhân ca chế đ dit chng Đc quc xã bng cách phát trin các chương trình ngăn chn các v dit chng trong tương lai. Trong mt bui l ca LHQ, các nhà lãnh đo M và châu Âu đã cùng nhng người sng sót sau thm ha Holocaust nêu lên trách nhim cp bách phi ghi nh các v dit chng trong quá kh bng cách bo v s tht — nht là vào thi gian này. Trong 76 năm qua, chúng ta đã cam kết “không bao gi đ nạn diệt chủng xy ra mt ln na” trong thi đi ca chúng ta.

Nhưng nó đang xy ra — ngay bây gi.

Vào tháng 1, B Ngoi giao Hoa Kỳ tuyên b rng Đng Cng sn Trung Quc (ĐCSTQ) đã tiến hành ti ác dit chng “trong mt n lc có h thng nhm tiêu dit người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Uyghur, DNN) và các dân tc thiu s khác Tân Cương. “Các hành đng tàn bo bao gm: “b tù hơn mt triu thường dân vào các tri giam, tri tm gi, qun thúc ti gia và lao đng nô l; tra tn; cưỡng chế các bin pháp kim soát dân s, bao gm cưỡng bc trit sn, cưỡng bc phá thai, cưỡng bc kim soát sinh sn; bt tr em phi sng xa gia đình; ép buc ph n DNN kết hôn vi nhng người không phi là người Uyghur, và nhng hn chế hà khc đi vi quyn t do th phượng, hi hp, ngôn lun và đi li. “B Ngoi giao đã kết lun vi mt so sánh đy ám nh: “Tòa án Nuremberg sau Thế chiến II đã truy t th phm ti ác chng li loài người, nhng ti ác tương t đã được thc hin Tân Cương.”

Mệnh lệnh đạo đức yêu cầu hai đảng chấm dứt nạn diệt chủng ở Tân Cương

Mnh lnh đo đc chm dt nn dit chng Tân Cương là mt trong nhng vn đ mà c hai đng (Cng Hòa và Dân Ch) đu coi trng trong thi đi ca chúng ta. Mt ngh quyết do Thượng ngh sĩ Bob Menendez (Dân Ch (DC)-tiu bang New Jersey) và John Cornyn (Cng Hòa (CH) -tiu bang Texas) đưa ra xác đnh vic ĐCSTQ vi phm nhân quyn đi vi người DNN là ti dit chng đã nhn được s ng h nhit lit. Thượng ngh sĩ Menendez nói, “Vic ngăn chn ti ác dit chng bt đu bng vic đng lên và nói ra s tht. Tôi hy vng rng Ngoi trưởng [Mike] Pompeo s cùng chúng tôi gi các hành đng này là dit chng.” Ông ta đã làm. Ngoi trưởng đương nhim Antony Blinken cũng vy.

Cuc dit chng chng li người Hi giáo Trung Quc này tương t v dit chng người Do Thái mt cách đáng kinh ngc. Trước khi tiêu dit h, Đc Quc xã đã tước đot nhân tính ca người Do Thái. Gi h là chut, tước b quyn con người và quyn hp pháp ca h, và lùa h như gia súc vào các tri tp trung. Ngày nay, các bn ghi âm chính thc ca ĐCSTQ tiết l các b máy ca đng gọi người DNN là “khi u ác tính”, so sánh đc tin ca h vi “bnh truyn nhim” và nói rng, “bn không th nh tng đám c di lẫn trong cây trng trên cánh đng; bn cn phi phun hóa cht đ tiêu dit hết chúng.” Và gn đây, nhng hình nh đáng lo ngi lt ra khi Trung Quc cho thy nhng hàng người DNN b co trc đu và cùm chân quỳ trên mt đt, ch được đưa lên tàu ha và vn chuyn đến mt trong 380 tri tp trung trên khp Trung Quc. Chúng ta đã tng thy điu này trước đây trong sut thi kỳ Dit Chng Người Do Thái — hình nh hàng triu người b đưa đến mt mng lưới lao đng và tri t thn rng ln đã khc sâu vào ý thc tp th ca chúng ta.

Tân Cương phù hợp với định nghĩa tội ác diệt chủng ở mức độ có thể trừng phạt

Đ đi phó vi nhng hành đng tàn bo ca Đc Quc xã, LHQ đã thành lp Công ước Ngăn chn và Trng pht Dit chng vào năm 1948. Công ước đnh nghĩa ti ác dit chng có th b trng pht khi “bt kỳ hành vi nào sau đây được thc hin vi ý đnh tiêu dit, toàn b hoc mt phn, mt quc gia, dân tc, nhóm chng tc hoc tôn giáo, chng hn như: (a) Giết các thành viên ca nhóm; (b) Gây tn hi nghiêm trng v th cht hoc tinh thn cho các thành viên ca nhóm; (c) C ý to ra các điu kin sng ca nhóm được tính toán nhm tiêu dit toàn b hoc mt phn; (d) Áp dng các bin pháp nhm ngăn chn vic sinh đ trong nhóm; (e) Buc chuyn tr trong nhóm này sang nhóm khác.”

Liu các hành đng ca ĐCSTQ chng li người DNN có phù hp vi đnh nghĩa này không? Ch tch H vin Nancy Pelosi (DC- California) đã dùng các giá tr M trong vic đnh hình vn đ này. Bà nói, “Nếu Hoa Kỳ không lên tiếng chng li các vi phm nhân quyn Trung Quc vì li ích thương mi nào đó, thì chúng ta mt hết thm quyn đo đc.” Dân biu Michael McCaul (CH-Texas) bày t tính cp thiết ca la chn trước mt: “Chúng ta không th ngi yên và cho phép nn dit chng văn hóa do nhà nước tài tr tiếp tc. S im lng ca chúng ta là đng lõa, và vic chúng ta không hành đng là nhượng b. “

Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cộng đồng ESG và Blackrock ở đâu?

(ESG: tm dch là đu tư có trách nhim. Blackrock là mt qu đu tư ln nht Hoa Kỳ.)

S tht là chúng ta đã im lng trong nhiu thp niên. Thế gii t do không ch làm ngơ trước ti ác ca Cng sn Trung Quc, mà chúng ta còn tài tr cho h bng cách cung cp quyn tiếp cn th trường vn ca chúng ta. Chúng ta không ch gi đến mt kho báu các nhân viên ngân hàng đu tư cao cp tt nht, lut sư, nhà qun lý tin t, nhà đu tư chng khoán tư nhân và nhà đu tư mo him, mà chúng ta đã tài tr cho “Công ty Trung Quc” thông qua các qu hưu trí, qu đu tư ca trường đi hc, các hi, qu đu tư tín thác và danh mc đu tư trái phiếu ca chúng ta. Tt c chúng ta đã làm vy. Đó cũng là lưỡng đng. Bây gi, chúng ta phi làm gì đó v tình trng này.

Mt trong hai chúng tôi (hai tác gi ca bài báo này) là cu giám đc điu hành ca các công ty đi chúng và ch tch hi đng qun tr ca mt trường đi hc ln, biết rng hi đng qun tr ca các t chc khác nhau này có nghĩa v đo đc và trách nhim gii trình phi tiết l các khon đu tư vào Trung Quc và thoái vn khi các công ty vi phm nhân quyn. Mt người trong chúng tôi là cu th trưởng ngoi giao đã trc tiếp truyn đt điu này trong ba bc thư riêng cho các CEO người M, hi đng qun tr các trường đi hc và các nhà lãnh đo ca các t chc xã hi dân s.

Nếu “trách nhim ca doanh nghip là trách nhim xã hi,” thì ti sao chúng ta vn tài tr cho ti ác dit chng ca ĐCSTQ? Và ti sao các nhà qun lý tài sn ln nht ca Hoa Kỳ nói rt hay v vic bo v nhân quyn, nhưng nhng nghiên cu cho thy h quá thường xuyên không tuân th các khuôn kh nhân quyn quc tế và cũng tích cc tài tr cho các t chc vi phm nhân quyn? Ti sao cng đng “ESG” li rt ít áp dng các tiêu chun “Môi trường, Xã hi và Qun tr” đi vi các hành vi vi phm nhân quyn ca ĐCSTQ, và gn như không thc thi các tiêu chun đó trong nhng v đu tư liên quan đến nn dit chng Tân Cương? Và ti sao nn dit chng người DNN li không nm trong danh sách dài các ch đ ca Din đàn Kinh tế Thế gii, mt cuc hi hp quan trng bc nht v trách nhim xã hi toàn cu ca các chính ph và tp đoàn — hoc xut hin bt kỳ đâu trên trang web ca h khi s mnh ca họ là “duy trì tiêu chun cao nht đi vi vic qun tr vi s toàn vn v đo đc và trí tu là trng tâm ca mi th nó làm? “

Có phải vì “lợi ích thương mại?” Hay sợ hãi về ĐCSTQ trả thù?

Có phi vì các công ty Trung Quc ln đến mc không th tht bi? Đó là vì xung đt li ích hay, như Ch tch H vin Pelosi nói mt cách lch s, “mt li ích thương mi?” Hay là do s ĐCSTQ tr thù và kh năng b trng pht?

Không ai phi quỳ gi trước ĐCSTQ. Chúng ta có nn tng đo đc cao v điu này. Đó là nơi bn – công dân M – có th hành đng. Hãy ct lên tiếng nói ca bn. Ni s hãi tiếng xu là mt đng lc mnh m. Bn có sc mnh ca s đông — và tin bc na. Đu tư vào ESG đã tăng t 17 t đô la lên 17 nghìn t đô la trong 15 năm qua. Đòn by mnh nht là b phiếu vi túi tin ca bn. Âm thanh t máy rút tin s được nghe to và rõ ràng phía bên kia thế gii, Tân Cương.

Nếu không phải bạn, thì ai?

Nếu bn có mt khon đóng góp đnh kỳ cho lương hưu, nếu bn đóng góp vào qu tài tr ca trường đi hc bn đã hc, nếu bn đu tư vào qu tín thác hoc ETF (mt loi qu đu tư) (đc bit nếu nó liên quan đến th trường mi ni), hãy hi xem h có tuân theo hướng dn đu tư ca ESG v vi phm nhân quyn hay không và kim tra xem h có công khai các khon đu tư vào Trung Quc ca h hay không. Nếu không, hãy hi khi nào h s làm? Nếu không phi bây gi, thì ti sao? Nếu h không có lý do chính đáng, có l đã đến lúc bn nên tìm mt nơi khác đ đu tư tin ca mình.

Hành đng dit chng đang din ra trước mt chúng ta. Ti bui l ca LHQ vào tháng Giêng, không phi các nhà lãnh đo M, châu Âu và nhng người sng sót sau thm ha Holocaust nói rng chúng ta có trách nhim khn cp phi bo v s tht — bây gi hơn bao gi hết? Chúng ta đã không cam kết “không bao gi” cho phép nn dit chng xy ra “mt ln na” trong thi đi ca chúng ta? Nhân loi đã tht bi trong vic ngăn chn Holocaust trong thế k 20. Chúng ta không được chm tr trong vic ngăn chn cuc dit chng ca ĐCSTQ Tân Cương vào thế k 21.

Khi chúng ta nói, “Không bao gi lp li”, chúng ta phi thc s mun điu đó.

Keith Krach là cu th trưởng ngoi giao và ch tch hi đng qun tr ti Đi hc Purdue. Ông cũng là cu ch tch và giám đc điu hành ca các công ty DocuSign và Ariba. Ông Krach đã b Trung Quc trng pht.

Nguồn: Keith Krach


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)