VNTB – Đảng cộng sản Việt Nam đang khủng hoảng nguồn nhân lực?

VNTB – Đảng cộng sản Việt Nam đang khủng hoảng nguồn nhân lực?

Nguyễn Nam

(VNTB) – Rất có thể là như vậy, vì theo bài báo của tờ Giao thông, thì “Đảng viên đang bị kỷ luật vẫn được tái cử cấp ủy” (*)

Theo bài báo viết, thời gian qua, một số cấp uỷ có văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với một số cán bộ bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua trao đổi, thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và sau khi báo cáo, xin ý kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn: Những đảng viên bị kỷ luật nhưng nay đã hết thời hạn kỷ luật, thì được thực hiện công tác cán bộ theo quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bản tin ở trên có thể hiểu là ông Trần Quốc Vượng, người đang giữ chức Thường trực Ban Bí thư, đã nhận được các yêu cầu ‘lobby’ rằng những cán bộ bị đảng kỷ luật, nếu đã ‘hết hạn kỷ luật’, thì có thể tiếp tục đường hoạn lộ ở nhiệm kỳ mới của đảng cộng sản.

Trên thực tế thì những đảng viên ‘bị’ kỷ luật hầu hết là những quan chức, những ‘bề trên’ của nhiều cấp bộ, ngành trong nội các chính phủ, trong quân đội, công an và các địa phương. Tất cả những cán bộ này vốn nằm trong danh sách quy hoạch cán bộ của đảng, và họ rất hiểu nội tình của cả đảng lẫn chính quyền.

Như vậy, nay nếu những đảng viên quan chức ‘bị’ kỷ luật đó, nếu không phải đang vướng tù tội, thì sắp tới đây họ lại được quay trở lại chốn cũ ở nhiệm kỳ mới. Bằng trải nghiệm chính trị từ chuyện ‘bị’ kỷ luật, rõ ràng là họ sẽ khéo léo hơn, khôn ngoan hơn, và họ cũng hiểu cần biết thế nào là ‘phò thịnh, không phò suy’. Dĩ nhiên những đảng viên ấy cũng sẽ hiểu cần ‘trả ơn’ ra sao với vị Thường trực Ban Bí thư ở hiện tại.

Dường chừng với cách hiểu ở trên, cho thấy đảng cộng sản Việt Nam không hề khủng hoảng nguồn nhân lực. Và nếu nhận xét theo lối ‘phò thịnh, không phò suy’, thì đây là một chủ trương rất nhân văn của ông Thường trực Ban Bí thư, bởi dân gian có ví von, đâu phải cứ một lần đạp c., là một lần chặt chân (!?).

Tin rằng qua vụ việc nhân sự ở trên, ông Trần Quốc Vượng đang nắm chắc trong tay một lượng phiếu không hề nhỏ cho việc ‘tín nhiệm’ ông vào vai trí người đứng đầu đảng chính trị ở Việt Nam trong nhiệm kỳ sắp tới.

_______________

Chú thích:

(*) https://www.baogiaothong.vn/dang-vien-dang-bi-ky-luat-van-duoc-tai-dac-cu-cap-uy-d462901.html?

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)