VNTB – Đấu tranh phải có vũ khí

VNTB – Đấu tranh phải có vũ khí

Ngọc Vân 

 

(VNTB) – Đấu tranh không nhất thiết là bạo lực. Đấu tranh có thể là dùng các phương tiện mình có để buộc đối phương phải thay đổi theo hướng có lợi cho mình.

 

Vũ khí là gì?

Trong hoàn cnh xã hi Vit Nam hin nay, nhiu người căm ghét chế đ đc tài vì nhiu lý do khác nhau. Mt s khác tuy không căm ghét nhưng mun thay đi vì nhn thy được hu qu mà dân tc phi gánh chu vì chế đ đc tài này. Tuy vy, nhiu người không dám hay không mun đu tranh vì nghĩ rng mình không có vũ khí. H cho rng vì thế yếu thì hu qu s là: Đu tranh ri tránh đâu? Trong bài viết này, tôi cho rng người dân Vit Nam, ai cũng có vũ khí, ai cũng có th góp phn đ đem li s thnh vượng và dân ch cho Vit Nam.

Trước hết, vũ khí là gì? Trong tiếng Vit, vũ khí có th là “phương tin dùng đ sát thương và phá hoi”. Vũ khí cũng có th có nghĩa là “phương tin đ tiến hành đu tranh.” Nói mt cách khác, đu tranh không nht thiết là bo lc. Đu tranh có th là dùng các phương tin mình có đ buc đi phương phi thay đi theo hướng có li cho mình.

Th hai, đu tranh bo lc hp lý không? Trong hoàn cnh hin ti, có l là không. Nhà nước đc quyn các công c bo lc, công an và quân đi. Do đó, vic đu tranh bo lc gn như chc chn s dn đến vic tr giá bng cc hình hay sinh mng. Gene Sharp đã viết trong quyn T Đc Tài đến Dân Ch: “Khi đt tin tưởng vào phương cách bo lc, các nhà tranh đu đã chn ngay cách đu tranh mà nhng k đàn áp hu như luôn luôn chiếm ưu thế.” Tôi không tin rng các bn hiu rõ điu này. Bn nào mun tìm hiu thêm có th đc quyn sách trên Internet(1).

Có th là mt s người cho rng vì h, hay dân chúng nói chung, yếu hơn chế đ chuyên quyn, nên không th đu tranh được. Tuy vy, như chúng ta đã biết, các chế đ đc tài đu có v bt kh chiến bi cho đến khi nó sp đ. T Ba Lan, đến các nước Đông Âu khác, đến Mông C, Đài Loan, Nam Hàn, các chế đ đc tài tưởng chng vng như bàn thch đã sp đ. Bn có tin rng dân tc Vit mãi mãi phi chu cnh mt t do không? Nếu không, làm thế nào đ kết thúc mt chế đ đc tài?

V tng th, khi gii chóp bu chính tr có th tha mãn nhu cu vt cht ca công an, ca quân đi, và các viên chc nhà nước, khi kinh tế tiếp tc tăng trưởng, kh năng chuyn đi chế đ t đc tài sang dân ch là rt thp. Đ thay đi được, phi làm cho nhà nước mt dn kh năng nuôi công an, nuôi quân đi, phi làm cho công an, quân đi ít ph thuc hơn vào nhà nước cho s tn ti ca chính các lc lượng này.

Vy làm thế nào đ làm suy yếu sc mnh ca nhà nước? Theo tôi, nó liên quan đến t các yếu t sau: th nht, tính chính đáng. Liu dân chúng có cho rng thế lc chóp bu hin ti hoàn thành tt trách nhim phát trin kinh tế, an sinh xã hi, gi gìn an ninh, đc bit là biên cương, bin đo hay không? Dân chúng càng tin rng nhà cm quyn thiếu tính chính đáng, h càng khó cai tr. Vì dù có th dùng vũ lc đ theo dõi, đàn áp dân chúng, các bin pháp này tn kém.

Th hai, sc mnh ca nhà nước đến t các ngun thu tài chính, t thuế, phí, t các hot đng ca các công ty nhà nước. Đây là mt trong nhng ngun lc hết sc quan trng. Điu này th hin qua n lc ca Đng Cng Sn Vit Nam, sau năm 1954 Min Bc, sau năm 1975 Min Nam, mun tp trung toàn b các hot đng kinh tế dưới s qun lý ca h. H ch t b chính sách này vào năm 1985, sau khi đã đưa nn kinh tế Vit Nam đến b vc ca s sp đ. Dù tht bi vi chính sách kinh tế kế hoch tp trung, Nhà nước vn tiếp tc mun duy trì sc nh hưởng ca kinh tế nhà nước – các công ty, tp đoàn nhà nước – dù đa s các tp đoàn này luôn kêu l.

Lý do nm ch, tng lp chóp bu chính tr có th dùng các công ty này đ cung cp các v tr qun lý béo b cho tay sai ca h. Nhng hãng đin thoi ca Quân đi, ca Công An, ca b này, b kia là nhng du hiu ca nhng v này. Ngoài ra, các công ty nhà nước đc quyn, v đin, nước, v.v. cũng là công c đ gii cm quyn “vt lông” dân chúng. Bn không có quyn khiếu ni giá nước, giá đin, giá cước đin thoi, v.v. Nhà cm quyn cn khi kinh tế nhà nước đ duy trì s ph thuc ca các doanh nghip tư nhân, các t chc xã hi, dân chúng vào Nhà nước.

Cui cùng, sc mnh ca nhà nước nm tính chính đáng ca h trong mt cng đng quc tế. Vit Nam khác vi Bc Hàn, khác vi Iran, Venezuela ch nước này thông thương mnh m vi thế gii. Có th nói, nếu Vit Nam không có đu tư nước ngoài, không có xut khu thì tình hình s cc kỳ bi đát cho c nhà nước ln dân chúng. Ai trên 40 tui có l cũng hiu điu này.

Vy, bn có th làm gì, dù bn là ai?

Đ làm suy yếu tính chính đáng ca nhng k chuyên quyn, bn có th giúp nhng người xung quanh mình hiu v bn cht xu xa ca chúng. Nếu bn s không dám viết trên Internet, bn có th nói vi nhng người hàng xóm, vi nhng người mà bn gp trong cuc sng hàng ngày. Tôi tin mt c già hành kht có th làm điu này. Còn bn, bn nghĩ sao?

Đ làm suy yếu kh năng kim soát công an, quân đi, bn có th giúp làm cho các công ty nhà nước yếu đi. Ví d, khi mua hàng hóa và dch v, bn ưu tiên cho các công ty tư nhân, khi bn có quyn la chn. Khi làm như vy, bn làm cho khi kinh tế tư nhân ln lên và khi doanh nghip nhà nước nh đi. Bn cũng có th trao đi hàng hóa, dch v trc tiếp vi nhng người quen, thay vì khi mua hàng hóa các siêu th. Nhà nước ly 10% thuế VAT khi bn mua hàng nhng ch này và nhiu kh năng h dùng ngun thu này đ nuôi công an, quân đi và công chc nhà nước.

Đ làm suy yếu tính chính đáng ca nhà cm quyn trong mt cng đng quc tế, bn có th lên tiếng v nhng bt công trong xã hi mà bn chng kiến.

Còn rt nhiu điu khác mà mi người có th làm đ gia tăng sc mnh ca xã hi dân s và làm nhng k chuyên quyn suy yếu đi. Bn có th tìm thy nhng điu này trong Cun T Đc Tài đến Dân Ch.

Khi nhiu người trong xã hi cùng làm nhng điu này, nhà cm quyn s chu nhiu áp lc hơn. T đó, h nhiu đng lc đ thay đi theo hướng làm cho xã hi phn vinh và t do hơn.

Tóm li, đu tranh không nht thiết phi bng con đường bo lc. Không nht thiết phi đt cá nhân, gia đình bn vào nguy cơ b tù ti, b Nhà nước cô lp. Bn có th đu tranh bng nhng cách rt an toàn.

______________

Tài liệu Tham khảo

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/1994/01/From-Dictatorship-to-Democracy-Vietnamese.pdf


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)