VNTB – Đi tìm lá phiếu rộng rãi từ đảng viên

VNTB – Đi tìm lá phiếu rộng rãi từ đảng viên

Nguyễn Thị Huyền


(VNTB) – Ngay cả trong nội bộ đảng chính trị còn chưa có lá phiếu dân chủ trong bầu cử, thì nói chi tới dân chủ ngoài cộng đồng.

Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến được tổ chức vào quý I/2021, thời gian còn khoảng 1 năm nữa. Về lý thuyết thì mọi đảng viên đều có nghĩa vụ tham gia góp ý, đề xuất với Đảng “để nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương” (Chỉ thị 35/CT-TƯ), kể cả công tác nhân sự (1).

Tuy nhiên do là Đại hội Đại biểu toàn quốc nên đảng viên chi bộ cấp cơ sở, kể cả đảng viên đảng bộ phường, xã, quận, huyện, rất ít người có cơ hội bỏ lá phiếu trực tiếp của mình để bầu ra lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Thực tế trên tương tự với những gì mà lâu nay trên hệ thống báo chí của nhà nước đã nhiều lần đề cập về chủ đề “Đảng cử – Dân bầu”.

Có một lưu ý là ở Việt Nam mỗi lần bàn luận về chuyện liên quan bầu cử thường dễ bị chụp chiếc mũ là ‘tự diễn biến’ – trong trường hợp đó là ý kiến của đảng viên; chiếc mũ ‘diễn biến hòa bình’ khi kêu gọi cần xóa cơ chế ‘Đảng cử dân bầu’.

Không có cuộc bầu cử nào không mang tính giai cấp và không có bóng dáng của các đảng chính trị. Tuy nhiên ở Việt Nam chỉ có một đảng chính trị, không có sự cạnh tranh trong việc tìm kiếm lá phiếu của quần chúng cử tri, nên khi một mình một chợ thì dễ sinh tâm lý ‘vua một cõi’, và trong nhiều trường hợp ‘dân chủ’ là một từ mang tính trang sức cho chính sách.

Trong đảng chính trị ở cấp địa phương cũng vậy, khi mà không ít đảng viên ở thời mà ông Lê Thanh Hải còn là bí thư Quận ủy quận 5 TP.HCM, đã nhận xét về ngài bí thư quan liêu, tạo phe cánh củng cố lợi ích nhóm. Thế nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục thăng tiến đường hoạn lộ với đảng viên Lê Thanh Hải. Trên đỉnh cao quyền lực kéo dài hơn hai nhiệm kỳ là Bí thư Thành ủy ở một quốc gia có độc đảng chính trị, thì dân chủ ngay trong chính nội bộ đảng đó, với ông Lê Thanh Hải là điều xa xỉ, và dân chủ trong đảng là thứ quyền lực được ban phát.

Những cung cách lấy lá phiếu tín nhiệm kiểu ‘ba phải’ như lâu nay (3) trong nội bộ đảng, cho thấy là một thách thức tung hứng chữ nghĩa, tương tự như chuyện ‘cách’ các chức vụ trong quá khứ của một quan chức đảng nào đó đã hồi hưu.

Tôi nhớ trên báo Tuổi Trẻ từng đăng ý kiến của đại biểu Huỳnh Nghĩa, Đà Nẵng, rằng: “Cần xây dựng cho được cơ chế giải pháp hữu hiệu mang tính khả thi cao, nhằm xóa bỏ mặc định Đảng cử dân bầu vốn trở thành nguyên tắc lâu nay. Cần đổi mới căn bản việc đề cử và tự ứng cử để tìm người hiền tài ra gánh vác việc nước. Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, nặng theo hướng giảm đến mức tối đa cán bộ chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền tham gia Quốc hội, nhằm tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo yên tâm chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, địa phương, không ngại vất vả, dự họp Quốc hội hàng tháng trời, không để ghế trống trong hội trường khi họp Quốc hội” (2).

Tôi nghĩ rằng trong khi nguyện vọng trên của ông Huỳnh Nghĩa chưa thực hiện được, thì hãy bắt đầu ngay trong chính nội bộ của đảng chính trị.

 + Chú thích:

(1) https://binhphuoc.gov.vn/stp/tuyen-truyen-dh-dang-bo-cac-cap/chi-thi-so-35-ct-tw-ngay-30-5-2019-cua-bo-chinh-tri-ve-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-234.html; http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/huong-dan-so-26-hdbtctw-ngay-18102019-cua-ban-to-chuc-trung-uong-ve-mot-so-noi-dung-chi-thi-so-35-cttw-cua-bo-chinh-tri-5788.

(2) https://tuoitre.vn/can-xoa-co-che-dang-cu-dan-bau-613128.htm

(3) http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quy-dinh-so-262-qdtw-ngay-8102014-cua-bo-chinh-tri-ve-viec-lay-phieu-tin-nhiem-doi-voi-thanh-vien-lanh-dao-cap-uy-va-164

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)