VNTB – Lẽ nào đoàn thanh niên vẫn còn dò dẫm trong đêm trường cách mạng?

VNTB – Lẽ nào đoàn thanh niên vẫn còn dò dẫm trong đêm trường cách mạng?

Nguyễn Huyền

 

(VNTB) – “Hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, họ sẽ tìm ra lối đi!” – Nguyễn Xuân Phúc

 

Tại buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đoàn Thanh niên: “Hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, họ sẽ tìm ra lối đi”.

Nguyên văn câu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Tôi mong muốn Đoàn Thanh niên hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, họ sẽ tìm ra lối đi – những lối đi khác nhau nhưng đến đích cuối cùng là vì Việt Nam cường thịnh”.

Có lẽ câu trên là phát biểu lúc ngẫu hứng của ông Nguyễn Xuân Phúc, vì nếu căn cứ theo lý luận chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chỉ có một lối đi cho đích đến cuối cùng của một Việt Nam chủ nghĩa xã hội.

Báo Nhân dân số phát hành ngày 01-08-2021 có đoạn giới thiệu như sau: “Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Mở đầu bài viết, ông Nguyễn Phú Trọng đã tóm tắt nội dung như sau:

“Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học.

Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?” (dừng trích).

Trở lại với câu cầu khiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Tôi mong muốn Đoàn Thanh niên hãy trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, họ sẽ tìm ra lối đi – những lối đi khác nhau nhưng đến đích cuối cùng là vì Việt Nam cường thịnh”.

Trước hết, với người dân miền Tây thì chuyện đốt đuốc lá dừa soi đường để đi lại lúc màn đêm xuống là chuyện chẳng lạ lùng gì.

Theo nghĩa bóng chính trị về “đốt đuốc” thì nói như hồi sinh tiền của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “Phải hết sức chăm sóc và đào tạo cán bộ vì cán bộ là vốn quý của Đảng. Phải có quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng lâu dài. Mỗi chức danh cán bộ lãnh đạo hay quản lý phải có hai đến ba cán bộ dự bị cho chức danh đó.

Sau một thời gian giao việc, bồi dưỡng, nên đánh giá lại xem ai xứng đáng hơn. Có thể người chọn trước là dự bị 3 nay vươn lên vị trí số 1. Việc chuẩn bi đội ngũ cán bộ kế thừa phải là việc làm thường xuyên, lâu dài, chủ động có kế hoạch chớ không ngẫu hứng chờ đến Đại hội mới đốt đuốc đi tìm người”.

Trong chuyện viết lách báo chí, thường thì người ta dùng từ “đốt đuốc” ở các ngữ cảnh như: “Đốt đuốc” tìm chuẩn mực văn hóa ứng xử trong thời đại số; Công nghiệp hỗ trợ sẽ hết cảnh “đốt đuốc tìm đường”?; Người đốt đuốc tìm về quá khứ; Đốt đuốc, soi chân mình!; Đại biểu Quốc hội: Chủ động bồi dưỡng để tránh việc “đốt đuốc” tìm nhân sự; Văn học trẻ: Đốt đuốc tìm người; Đốt đuốc đi tìm lãnh đạo cấp chiến lược;…

Như vậy phải chăng giờ đây ngay chính bản thân của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đang ngờ vực về con đường của tác giả “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, nên ông mới yêu cầu trao cho mỗi thanh niên một bó đuốc, để tư họ sẽ tìm ra lối đi cho chính mình thay vì mặc định vào con đường duy nhất nào đó kiểu như chuyện đi lên chủ nghĩa xã hội?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)