VNTB – Độc tài và kiêu hãnh: Tập Cận Bình viết lại sử Trung Quốc

VNTB – Độc tài và kiêu hãnh: Tập Cận Bình viết lại  sử Trung Quốc

Anh Khoa dịch  

 

(VNTB) – Ai kiểm soát hiện tại thì cũng  kiểm soát được  quá khứ

 

 

Đ chun b cho nhim kỳ lãnh đạo ĐCS th ba kéo dài 5 năm, Tp Cn Bình đã và đang thay đi các quy tc chính tr, kinh doanh và xã hi. Tp Cn Bình cũng đang theo đui mt d án khác mà ông ta coi là cn thiết đ tiếp tc nm gi quyn lc: viết li lch s ca ĐCS. Tp Cn Bình mun cho thy rng ông ta là người không th thiếu, lãnh đạo chính tr ngang hàng vi Mao Trch Đông và Đng Tiu Bình, biến Trung Quc thành mt cường quc toàn cu da trên di sn ca Mao và Đặng.

Ngày 8 tháng 11, khong 370 thành viên chính tr và quân sự cấp cao thuộc Uỷ ban Trung Ương đảng s tp trung ti Bc Kinh cho cuc hp thường niên kéo dài 4 ngày. Ch đ được qung cáo duy nht trong chương trình làm vic ca h là mt ngh quyết v lch s Đng. Đây s là ln th ba trong lịch sử 100 năm tn ti ca Đng. Ln đu tiên, vào năm 1945 và ln th hai, vào năm 1981, ln lượt đánh du chiến thng ca Mao và Đng khi cng c quyn lc ca h nhng thi đim quan trng. Kh năng bảo đảm giành được ch cho chính mình cho thy ca Tập Cận Bình đã dp tt bt kỳ s phn đi đáng k nào đi vi vic m rng quyn cm quyn ca ông ti đi hi đng d kiến ​​được t chc vào cui năm 2022. Jude Blanchette ca Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế, mt t chc tư vn Washington cho biết Ngh quyết này s là “mt cuc biu dương quyn lc phi thường”.

Hi ngh toàn th này là hi ngh áp chót trước đi hi 5 năm, và là phiên hp quan trng nhằm thiết lp quan đim ca y ban Trung ương. S kin năm ti s đánh du mt thp niên lãnh đo ca Tp Cận Bình. Theo quy ước lng lo, đó s là dp đ nói li t bit s nghip chính tr. Nhưng ông ta chc chn đã có được mt nhim kỳ khác. Trong năm qua, mt ln na, Tập Cận Bình đã chăm ch bt ming nhng người ch trích và đè bp các đi th tim năng, thanh trng b máy an ninh, cng c các đng minh chính tr và th hin bn lĩnh ca Đng bng cách dùng các các cơ quan qun lý đ kim soát và trng pht các công ty tư nhân ln. Trước đi hi, Tập Cận Bình có th s đưa ra la chn (bí mt) nhng ai thay thế cho thủ tường và bộ trưởng Công an d kiến ​​s ngh hưu ti cuc hp ca cơ quan lp pháp quc gia vào tháng 3 năm 2023.

Ngh quyết v lch s đã được chia s cho các quan chc cp cao, nhưng ni dung s không được công khai cho đến khi hi ngh toàn th kết thúc vào ngày 11 tháng 11. Tuy vy, các bài phát biu ca Tp Cận Bình và các bài viết ca các nhà bình lun chính thc đã cung cp manh mi. D kiến ​​ngh quyết này s ca ngi nhng thành tu ca đng, giảm nh đi nhng ni kinh hoàng do Mao gây ra và gi ý rng Mao, Đng và Tp có cùng tm nhìn. Triu đi ca Mao và Đng s được trình bày như nhng giai đon sơ b cn thiết trước khi bt đu “k nguyên mi” ca Tp. Mao đã giúp nhân dân Trung Quc “đng lên” sau mt thế k b các thế lc ngoi bang làm nhc. Đng đưa Trung Quc vào con đường “làm giàu” sau nhiu thế k nghèo đói. Gi đây, Tp đang giúp Trung Quc “tr nên mnh m“. Ngh quyết này s đánh giá cao kh năng lãnh đo sáng sut ca Tp trong vic qun lý những thách thc xã hi, kinh tế và an ninh quc gia, đng thi đ xut rng Trung Quc cn trí tu ca Tập trong mt thi gian dài.

Nhng người tin nhim ca Tp s dng lch s khác nhau trong ngh quyết. Năm 1945, Mao bin minh cho vic thanh trng k thù, đ li cho h v nhng sai lm trong quá kh đ có th t đt mình làm lãnh đo không cn bàn cãi. Năm 1981, ngh quyết ca Đng nói rng Mao đã phm sai lm nghiêm trng và Cách mng Văn hóa 1966-76 là mt “sai lm kinh khủng”, gây ra hn lon. Khi ch trích Mao dù thn trng, Đng đã lấy li s ng h ca công chúng đi vi Đng và to điu kin theo đui các ci cách th trường t do.

Nhưng lch s đưa ra mt thách thc khác cho Tp. Phe cánh t ca Đng là nhng người theo ch nghĩa tân Mao vốn t lâu đã kêu gọi khôi phc li anh hùng ca h, đồng thời ch trích Đng vì đã để cho tham nhũng và bt bình đng diễn ra. Bên hu là nhng người lo rng Trung Quc đang quay tr li chế đ đc tài kiu Mao và đánh mt cam kết ci cách ca Đng.

Tp đã tuyên b rng không nên s dng Mao và Đng đ “ph đnh” đi phương. Tập không mun mt lch s đy nhng sai lm và mâu thun, cũng như mt lch s đt ra câu hi v chế đ cai trị độc quyền. Tập tin rng s sp đ ca Liên bang Xô viết din ra nhanh chóng do không bo v được các di sn ca Lenin và Stalin. Tập đã vn đng mnh việc chng li “ch nghĩa hư vô lch s” — v bn cht là bt c điu gì khiến quá kh ca Đng b phanh phui đu không thun li. Nhng văn bn khai qut nhng sai lm ti t nht ca Mao, tng được cổ vũ gi đây rt khó được khuyến khích.

Lch s chính thc mi ca đng được xut bn vào tháng 2, cho thy mt cái nhìn thoáng qua v cách tiếp cn ưa thích ca Tp. Văn bản ch đ cp ngn gn đến Cách mng Văn hóa mà không đ cp đến nn đói do Đi nhy vt gây ra khiến hàng chc triu người thit mng, cũng như không nói về bt kỳ thương vong nào trong cuộc dp tt cuc biu tình ng h dân ch ti Qung trường Thiên An Môn năm 1989. Phn v nhim kỳ ca Tp chiếm hơn mt phn tư quyn sách. Nhng người tin nhim như H Cm Đào và Giang Trch Dân được đề cập đến ít hơn nhiu.

Ngh quyết mi s gi ý rng Trung Quc cn Tp đ hoàn thành các mc tiêu dài hn như biến đt nước thành mt “quc gia xã hi ch nghĩa hin đi” vào năm 2035 và “thnh vượng” và “mnh m” vào năm 2049, k nim 100 năm nước Cộng Hoà nhân dân. Nghị quyết có th s đ cp đến chiến dch “thnh vượng chung” nhm gim bt bình đng và chiến lược “lưu thông kép” ca Tập đ nn kinh tế có kh năng chng chu tt hơn trước các cú sc bên ngoài như đi dch và tranh chp thương mi vi M. Nghị quyết s mô t mt môi trường quc tế khc nghit, mc dù có thể không nêu tên M và các đng minh. Và có th s lp li giọng điệu ca Đng v Đài Loan rng Đài Loan phi được thng nht vi đi lc. Vic Trung Quc không chiếm li được Đài Loan là mt đim nhc nhi đi vi mi lãnh đo k t thi Mao. Ngh quyết chc chn đ cp đến li kêu gi “phc hưng vĩ đi ca Trung Quc” vào năm 2049, điu này cho thy rng Tập đt mc tiêu đm bo s thng nht trước đó. Li ha c th hơn sẽ khó có được.

Trước khi din ra hi ngh toàn th, b máy tuyên truyn đã bt đu tung ra nhng bài báo nnh b Tp, có v hy vng s thúc đy s ủng hộ nhit tình cho việc tiếp tục cm quyn của Tập. Ngày 1 tháng 11 Nhân Dân Nht Báo, cơ quan ngôn lun ca Đng, đã bt đu xut bn mt lot bài xã lun vi tiêu đ “Nhng quyết đnh quan trng trong k nguyên mi”. Báo ca ngi nhng thành tu ca Đng k t khi được thành lp vào năm 1921 và ca ngi nhng đóng góp ca Tp cho nhng thành tích này. Joseph Fewsmith ca Đi hc Boston cho biết theo quan đim ca Tp thì “không ch nhìn li quá kh mà còn phi nhìn v tương lai” và Tp nghĩ rằng “Tương lai là điu tuyt vi nht.”

Nguồn: The Economist


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Việt Nam Thời Báo
error: