Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

VNTB – Giám đốc sở là lao động chịu sự điều chỉnh của luật gì?

Hoài Nguyễn

(VNTB) – “Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam là một trong số các cán bộ phải gửi đơn xin nghỉ việc để tiện sắp xếp, bố trí nhân sự cho đại hội”.

Bản tin trên báo Người Lao Động đã cho biết về lý do của thắc mắc: “Vì sao Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam viết đơn xin nghỉ?” (*)

Theo bài báo, “thì chỉ thị 35 và hướng dẫn 27 nêu rõ những ai không tái cử thì phải nghỉ trước và sau đại hội. Đợt này, ngoài ông Chín còn có nhiều cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên xin nghỉ để sắp xếp, bố trí nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. “Ông Phan Văn Chín đang được yêu cầu viết đơn lại, xin nghỉ trước đại hội” – lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam nói”.

Nếu đúng như những gì mà báo Người Lao Động ghi nhận, thì đúng là chưa thể có được câu trả lời về thắc mắc khi ngồi vào ghế giám đốc sở, người ấy sẽ làm việc theo quy định của pháp luật, hay làm việc theo sắc mặt của bề trên lãnh đạo đảng?

Nếu chọn câu trả lời từ căn cứ vào điều 4.3 “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” ghi trong bản Hiến pháp 2013, thì lý do ‘phải gửi đơn xin nghỉ việc’ vì “để sắp xếp, bố trí nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam”, sẽ là không theo bất kỳ quy định nào của Bộ luật lao động, và cả Luật cán bộ, công chức.

Mà một khi đã không phù hợp các quy định của pháp luật, thì những giải quyết về bảo hiểm xã hội đối với đảng viên công chức Phan Văn Chín sẽ ra sao?  Căn cứ nào để xuất chi các khoản tiền an sinh đối với trường hợp nghỉ việc của đồng chí đảng viên ấy? Nói thêm, ông Phan Văn Chín sinh năm 1961, nghĩa là theo luật lao động, ông chưa đến tuổi để nghỉ hưu.

Còn nếu đã ‘tự nguyện gửi đơn xin nghỉ việc’ do sắc mặt bề trên, có lẽ không phải bận tâm bàn luận gì nữa ở đây, mà chỉ buồn cho quyền lực hành chính của chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương, trong vài trường hợp nào đó chỉ là hư danh. Bởi nếu không hư danh, ắt hẳn ông chủ tịch tỉnh Quảng Nam sẽ bút phê phản đối lý do lãng nhách của ‘đơn xin nghỉ việc’.

Vì sao ư? Căn cứ khoản 3 điều 6 của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với giám đốc sở và phó giám đốc sở do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, tại khoản 1 điều 13 Nghị định 24/2014/NĐ-CP cũng quy định chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sở theo tiêu chuẩn chức danh do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định và thủ tục do pháp luật quy định (riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chánh thanh tra cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Luật thanh tra)

______________

Chú thích:

(*) https://nld.com.vn/thoi-su/vi-sao-giam-doc-so-tai-chinh-quang-nam-viet-don-xin-nghi-20200626164609795.htm

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: