VNTB – Hãy chung tay bài trừ tận gốc nạn buôn người có hệ thống ở Việt Nam ( Bài 1)

                                                        VIỆT NAM BỊ XẾP HẠNG 3 TRONG NẠN BUÔN NGƯỜI Ngày 19 tháng 7, 2022, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào Hạng 3, tệ hại … Continue reading VNTB – Hãy chung tay bài trừ tận gốc nạn buôn người có hệ thống ở Việt Nam ( Bài 1)