VNTB – Hình sự hóa vi phạm dân sự?

VNTB – Hình sự hóa vi phạm dân sự?

Thạch Hãn

 

(VNTB) – Mạng xã hội đồn đoán về việc hai thành viên đứng đầu tổ chức Hội nhà báo độc lập Việt Nam bị khởi tố tội hình sự, trong đó có việc thành lập hội này trái quy định pháp luật.

 

Nếu ‘đồn đoán’ ở trên là đúng, thì đây có thể là việc nhà chức trách đã hình sự hóa một quan hệ dân sự, vì việc thành lập hội đoàn dân sự được căn cứ vào quyền hiến định, và sai phạm nếu có trong trường hợp của Hội nhà báo độc lập Việt Nam, chỉ là không tuân thủ theo pháp luật về bộ thủ tục hành chính trong thành lập hội.

Và với sai phạm hành chính trong thành lập hội, chịu sự điều chỉnh bằng việc xử phạt vi phạm hành chính, theo khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; và xử lý hành chính, theo khoản 3, khoản 4 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể, theo Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì các hình thức xử phạt vi phạm hành chính gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Trục xuất.

Lưu ý, hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt tiền chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính; Các hình thức xử phạt còn lại có thể là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.

Còn với xử lý vi phạm hành chính, thì ở khoản 2, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính có thể là giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Theo nội dung của điều khoản nói trên:

  • Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
  • Việc xử lý vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;
  • Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính.
  • Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Hiện tại thủ tục hành chính cho thành lập hội được quy định tại những văn bản sau đây:

– Quyết định 68/2010/QĐ-TTg quy định hội có tính chất đặc thù do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

– Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

– Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

– Thông tư 03/2014/TT-BNV sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

– Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

– Thông tư 01/2011/TT-BTC quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội do Bộ Tài chính ban hành.

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)