VNTB – Hồ sơ: Sắp kết thúc đại án Việt Á? ( Kỳ 5)

VNTB – Hồ sơ: Sắp kết thúc đại án Việt Á? ( Kỳ 5)

Sơn Trà

(VNTB) – Có thể vụ án sẽ không đưa ra cụ thể “ai là trùm cuối”…

 

Kỳ 5: Những “mắt xích” đã dừng lại?

Ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vụ việc phức tạp với những “mắt xích” móc nối, liên kết chặt chẽ nhưng cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng.

Không ít người phải kinh ngạc vì sự “qua mặt” thần kỳ của Công ty Việt Á, bức xúc bởi “liên minh ma quỷ” này nhưng sau rồi lại thấy rất “đau đớn”. Vì liên quan đến Việt Á, ngoài các án kỷ luật đối với đảng viên liên quan vi phạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương còn nhiều cán bộ, đảng viên ở cấp tỉnh, thành trực thuộc bị kỷ luật, thậm chí có người bị khởi tố, bắt giam.

Mặc dù cán bộ các địa phương liên quan có vi phạm nhưng việc hợp thức hóa và “đóng dấu chất lượng” của các cơ quan chức năng đối với sản phẩm kit xét nghiệm mang danh Công ty Việt Á nên đã căn cứ vào đó để đặt mua. Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng những vi phạm liên quan đến vụ kít xét nghiệm Công ty Việt Á vẫn để lại hậu quả nặng nề.

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng (Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; Bán Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Cán sự đảng Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan tới những vi phạm xảy ra tại Công ty Việt Á, có thể thấy một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Ban Cán sự đảng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đều buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, vi phạm Quy chế làm việc.Đây là các nguyên tắc cơ bản của Đảng, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của Đảng với tính chất là một đảng cách mạng và khoa học.

Việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng với tư cách là một lực lượng lãnh đạo và dẫn dắt xã hội thực hiện các mục tiêu cao đẹp của Đảng đã đề ra.

Thứ hai, trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm trên đều chưa được thực hiện tốt. Không chỉ vậy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên còn vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề khi các cá nhân được giao chức trách, nhiệm vụ đứng đầu các đơn vị cần phải nhận thức sâu sắc và nghiêm túc thực hiện.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình đang thực hiện, gắn bó mật thiết với nhân dân và lấy mục đích vì nhân dân phục vụ; đồng thời phải bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Bất kỳ sự vi phạm nào cũng có thể không chỉ gây ra những hậu quả cho bản thân đảng viên đó mà còn cho tổ chức đảng và toàn Đảng nói chung. Do đó, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nắm bắt đầy đủ nội dung của các nguyên tắc và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, dù ở vai trò, vị trí nào.

Thứ ba, công tác tham mưu của tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Bộ còn yếu, thậm chí còn bỏ qua các quy định, quy trình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên một số cán bộ, đảng viên suy thoái đã lợi dụng sự buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, có biểu hiện “liên minh lợi ích nhóm”, dẫn tới hàng loạt vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng.

Tinh thần tự phê bình và phê bình đối với đảng viên trong các tổ chức đảng có đảng viên vi phạm còn yếu, nên vô tình đã như “đồng lõa” với vi phạm và để vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng là bài học lớn cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phải bảo đảm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. các tổ chức đảng phải giữ vững và phải thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện vai trò nêu gương người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bàn luận của biên tập viên trang Việt Nam Thời Báo: Với nội dung mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu như một tổng kết án, cho thấy rất có khả năng vụ đại án Việt Á chuẩn bị “kết sổ”, và những nghi vấn về thế lực đàng sau đó của những quan chức cấp cao khác trong Bộ Chính trị đã không được nhắc đến.

Tuy vậy, với những gì mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng đó là “bài học kinh nghiệm”, người ta nhận ra ở đây trách nhiệm không thể thoái thác của người đang chịu trách nhiệm đứng đầu đảng là ông Tổng bí thư. Bởi không thể có chuyện hàng loạt Ban Cán sự đảng đã nhúng chàm, song “thủ lĩnh” của những Ban Cán sự đảng ấy lại có thể vô can để tiếp tục rao giảng những bài học về đạo đức cán bộ.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)