VNTB – Học để thành người tử tế, hay để làm đảng viên?

VNTB – Học để thành người tử tế, hay để làm đảng viên?

Mai Lan

(VNTB) – “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang”.

“Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” – trích “Thư Bác Hồ gửi các học sinh năm 1945”.

45 năm sau đó, đầu tháng 9-2020, đến lượt mình, ông Nguyễn Phú Trọng cũng có lá thư gửi chung đến “các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh”. Trong lá thư này có đoạn:

Năm học mới 2020-2021, đại dịch COVID-19 có thể còn có những diễn biến mới, tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, sinh viên; tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn; nỗ lực phấn đấu tạo tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(…)

Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà; mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất”.

Lá thư được ký tên kèm chức danh như sau: Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (*).

Nếu làm một so sánh thì ‘khẩu khí’ của Hồ Chí Minh là “lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang”. Còn với Nguyễn Phú Trọng, thì đó là mệnh lệnh của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với những yêu cầu rất cụ thể là học tập để nhằm “thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tư cách là phụ huynh, người viết bài này muốn nói rằng chắc chắn sẽ dặn dò con, cháu của mình dứt khoát không đi học để làm những đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”; mà cần biết học hành tử tế như lời của “Học sinh hành khúc” với biết bao thế hệ người Việt ở miền Nam trước 1975 vẫn luôn tâm niệm:

Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.

Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.

Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.

Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu.

Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến lên!

 

Học sinh là mầm sống của ngày mai.

Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.

Theo các thanh niên sống vì giống nòi.

Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.

 

Học sinh là người mới của Việt Nam.

Đã thoát ra một thời xưa tối ám.

Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn

Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam.

 

Học sinh vào đời chiến thủ ngày nay,

Nung đúc can tràng để binh lý chí.

Trong lúc nước Nam ước mộ anh tài,

Học sinh bền chí lập công từ đây.

(Học sinh hành khúc, Lê Thương)

__________________

Chú thích:

(*) http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Tong-Bi-thu-Chu-tich-nuoc-Nguyen-Phu-Trong-gui-thu-cho-nganh-giao-duc-nhan-dip-nam-hoc-moi/406804.vgp

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)