VNTB – Khi thế lực thù địch nằm ngay trong chính chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam?

Lynn Huỳnh

(VNTB) – Cuối giờ chiều ngày 14-5, hầu hết các báo điện tử ở Việt Nam đều đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII. (*)

Bài phát biểu này có đoạn nhuốm mùi thuốc súng:

“Trung ương nhất trí việc xác định tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong các nghị quyết của Đảng và đặc biệt chú trọng một số vấn đề sau:

– Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia – dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả”.

Câu văn sau đây ở đoạn trích trên, cho thấy hàm ý răn đe: “có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

“Thế nào là nền tảng tư tưởng của Đảng” thì bài phát biểu không nhắc tới. Một bài viết đăng trên tạp chí Cộng Sản có giải thích thế này:

“Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng đó. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các kỳ Đại hội Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xem đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. (**)

Giả dụ như đồng ý với cách lập luận khá chung chung ở đoạn trích trên tạp chí Cộng Sản, thì thử tìm hiểu vì sao lại xảy ra chuyện dường như thế lực thù địch đang nằm ngay trong chính nội bộ chóp bu của Đảng ở hiện tại?

Xin dẫn chứng: Mới đây trên tạp chí của Tòa án Nhân dân Tối cao, người ta công khai kết án các đại biểu Quốc hội bị các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng và đe “báo cáo sự việc với cấp trên mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”. (***)

Xem ra thế lực thù địch đáng sợ thật, giật dây được cả các đại biểu Quốc hội; và có thể đang ủ mưu chuyển hướng vấn đề, từ việc phiên tòa giám đốc thẩm bị phê phán thành chuyện địch – ta!.

Một dẫn chứng khác nóng hổi thời sự: Sáng 14-5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông năm 2018 tại Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát (VKS) với các bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Quang Vinh để làm rõ các cáo buộc sửa điểm thi.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKS, ông Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đầu tháng 5-2018 được ông Nguyễn Quang Vinh nói về việc cần nâng điểm cho một số thí sinh là con em cán bộ trong ngành và các mối quan hệ khác và đã đồng ý. Khi vụ việc bị phát hiện, ông Tuấn được Vinh gọi lên trao đổi rằng nếu bị vỡ lở thì đề nghị ông Tuấn đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, rằng để xảy ra việc sửa chữa bài thi là do sự chủ quan của mình.

“Anh Vinh dặn dò bị cáo chỉ cần một mình bị cáo nhận tội còn lại vợ con và tất cả mọi thứ ở ngoài các anh sẽ lo liệu”, ông Tuấn trình bày.

Cũng vụ án này ở phiên xử ngày 13-5, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (cựu trưởng phòng khảo thí) cho biết lý do yêu cầu các giám khảo phải chấm theo hướng nâng điểm vì nể nang. “Về chuyên môn, chấm thế nào do các giáo viên. Tôi không có chỉ đạo với bất kỳ trường hợp nâng điểm nào cụ thể. Cáo trạng nêu tôi có động cơ vụ lợi cá nhân nhưng động cơ của tôi là do nể nang”.

Đặc biệt, bà Liên cho rằng có nhiều trường hợp được nâng điểm, không làm theo sẽ khó vì “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”.

Sếp dặn chỉ cần nhận tội, vợ con ở ngoài các anh lo” – “ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật” – “vấn đề có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án” là những mẫu câu được ‘đóng dấu ấn’ về các phát ngôn để đời của những quan chức đảng viên. Liệu đây có phải là những thế lực thù địch đang nằm ngay trong chính nội bộ của đảng cầm quyền?

______________

Chú thích:

(*) https://plo.vn/thoi-su/phat-bieu-be-mac-trung-uong-12-cua-tbt-nguyen-phu-trong-912531.html

(**) http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-dau-tranh-phan-bac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/-/asset_publisher/s5L7xhQiJeKe/content/tiep-tuc-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich

(***) https://www.tapchitoaan.vn/bai-viet/cong-dan-va-phap-luat-2/vu-an-ho-duy-hai-nhieu-thong-tin-truyen-thong-ban-da-lam-anh-huong-den-chinh-tri-va-ca-nen-tu-phap?fbclid=IwAR3E2NTyShocAbTSfyUiMsmmt5je3oGZikMRukw4c2YQBVPecCqpZ01nJ8I; http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-an-ho-duy-hai-nhieu-thong-tin-truyen-thong-ban-da-lam-anh-huong-den-chinh-tri-va-ca-nen-tu-phap-342922.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: