VNTB – Không lối thoát khỏi Hồng Kông: Luật mới cho phép chính phủ chặn người dân ra khỏi Hong Kong

VNTB – Không lối thoát khỏi Hồng Kông: Luật mới cho phép chính phủ chặn người dân ra khỏi Hong Kong

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Đánh dấu một bước xuống dốc nữa của Hồng Kông: Vào thứ Tư, Hội đồng Lập pháp đã giúp chính phủ dễ dàng ngăn chặn người Hồng Kông ra đi hơn.

 

Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Lut mi cho phép nhà chc trách ngăn cn người dân Hng Kông và người nước ngoài lên bt kỳ máy bay hoc tàu thuyn nào cp cng thành ph này. Tt c nhng gì cn thiết đ chn vic khi hành là mt lnh hành chính, không cn lnh ca tòa. Văn bn đ xut phm vi tiếp cn rng rãi ngoài lãnh th. Hãy theo dõi xem vic thc hin này có cho phép nhà chc trách yêu cu máy bay hoc tàu nước ngoài đã ri Hong Kong phi quay tr li hoc thay đi l trình đ có th thc hin vic bt gi hay không.

Lut này có nghĩa là hàng triu người Hng Kông đã tham gia vào các cuc biu tình ng h dân ch có lý do đ lo s rng h s b kt. Ngôn ng cũng mơ h đến mc khiến người nước ngoài làm vic ti thành ph này lo lng. Tt c nhng điu này m rng phm vi kim soát xut cnh vượt ra ngoài lut an ninh quc gia được thông qua vào năm ngoái, cho phép các nhà chc trách ngăn chn s ra đi ca bt kỳ ai b buc ti ly khai, lt đ, khng b hoc “thông đng” vi các lc lượng nước ngoài được xác đnh không rõ ràng.

Bc Kinh hin đang đt các cht chn đ tránh b h thn vì mt cuc di cư khi Hong Kong. Sau khi Đng Cng sn vi phm Tuyên b chung Trung-Anh vi vic gii hn quyn t tr, Vương quc Anh đã đưa ra gii pháp nhập tịch cho nhng người Hng Kông có h chiếu Quc tch Anh ( nước ngoài), hoc BN (O), cũng như các thành viên gia đình ca h.

Chính ph Anh cho biết vào ngày 19 tháng 3 rng h đã nhn được khong 27.000 đơn đăng ký t nhng người Hng Kông mun tái đnh cư ti Vương quc Anh và B Ni v d đoán “có t 123.000 đến 153.700 người có BN (O) và nhng người ph thuc ca h trong năm đu tiên và khong 258,000 cho đến 322,400 trong vòng 5 năm tiếp”. Bloomberg ước tính trong tháng này nhng người Hong Kong di cư có th bán mt s lượng tài sn lên ti 19,3 t USD trong năm nay.

Tình trng chy máu cht xám này là mt bi kch đi vi Hong Kong. Nhưng không có gì ngc nhiên khi nhng người sn sàng đu tranh cho t do ca h vào năm 2019 gi đây sn sàng b trn vì nó khi s kim soát ca Cng sn tht cht. Hoa Kỳ nên theo gương ca Anh Quc và chào đón nhng người t nn Hng Kông.

Nguồn: WSJ


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)