VNTB – Lễ hội Ánh Sáng của người Do Thái

VNTB – Lễ hội Ánh Sáng của người Do Thái

Chiến Phụng

 

(VNTB) – Kỳ lễ hội Ánh Sáng kéo dài 8 ngày vào mùa đông của người Do Thái với việc thắp sáng hằng đêm menorah cùng với lời cầu nguyện đặc biệt.

 

Tối Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022 năm nay nhằm ngày 24 tháng Kislev năm 5783 theo lịch Do Thái chính là ngày người dân Do Thái sẽ bắt đầu một kỳ lễ gọi là LỄ HỘI ÁNH SÁNG người Do Thái gọi đây là Hanukkah hay là Chanukah. Đây là kỳ lễ kéo dài 8 ngày vào mùa đông của người Do Thái với việc thắp sáng hằng đêm menorah cùng với lời cầu nguyện đặc biệt.

Lễ hội ánh sáng Hanukkah là lễ hội kỷ niệm việc tái lập sự thờ phượng, dâng của tế lễ lên cho Đức Chúa Trời trong thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho Đền thờ thứ hai ở Giê-ru-sa-lem. Từ Hanukkah trong tiếng Do Thái nghĩa là “sự dâng hiến”, đây là kỳ lễ quan trọng của người Do Thái được thiết lập gần như là mới nhất.

Theo đó, vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, thánh địa Do Thái bị cai trị bởi người Seleukos (người Syria-Hy Lạp). hoảng năm 200 trước Công nguyên, Judea – còn được gọi là Vùng đất của Israel – nằm dưới sự kiểm soát của Antiochus III, vua Seleucid của Syria. Con trai ông vua Seleukos Antiochos IV Epiphanes đã đặt đạo Do Thái ra ngoài vòng pháp luật, cho dựng những tượng thần Hy Lạp bên ngoài ngôi đền thiêng Jerusalem và ra lệnh cho người Do Thái phải thờ các vị thần của họ. Vào năm 168 trước Công nguyên, binh lính của ông đã tấn công Jerusalem, tàn sát hàng ngàn người và xúc phạm đền thờ thứ hai linh thiêng của thành phố bằng cách dựng một bàn thờ thần Zeus và hiến tế lợn trong các bức tường thiêng của nó.

Đối đầu với mọi khó khăn, một nhóm nhỏ những người Do Thái trung thành nhưng được trang bị vũ khí kém, dẫn đầu là Judah the Maccabee đã đánh bại một trong những đội quân hùng

mạnh nhất trên trái đất. Họ đã đánh đuổi quân Hy Lạp khỏi vùng đất này, chiếm lại Đền Thánh ở Jerusalem và tái hiến đền thờ cho việc phục vụ Đức Chúa Trời.

Theo Tamud khi họ tìm cách thắp sáng Menorah của Đền thờ (ngọn nến bảy nhánh), họ chỉ tìm thấy một ít dầu ô liu duy nhất đã thoát khỏi sự ô uế của người Hy Lạp. Nhưng thật kỳ diệu, họ thắp sáng menorah trong tám ngày dù dầu đó chỉ đủ thắp sáng một ngày. Người Do Thái tin rằng đây là phép lạ từ Đức Chúa Trời nên những nhà hiền triết Do Thái đã quyết định tổ chức Lễ Hội Ánh Sáng hằng năm trong tám ngày nhằm để nhớ đến tám ngày đèn được thắp sáng. Lễ hội này có nhiều ý nghĩa như là sự nhắc nhở dân tộc này không được sợ hãi mà phải đứng lên để đối diện với niềm tin của mình. Nhắc nhở người Do Thái phải thực hiện những điều răn của Chúa và phải phục vụ Đức Chúa Trời của dân tộc mình.

Kỳ lễ Chanukah tại đất nước Do Thái vì vậy được gọi tên là Lễ Hội Ánh Sáng, trọng tâm trong kỳ lễ đó chính là đèn thắp sáng có tên là Menorah. Khi nói đến Menorah thì chính là nhắc đến cây đèn 7 ngọn để trong đền tạm và đền thờ. Menorah trong tiếng Do Thái có nghĩa là “đèn”. Ngày nay tại Do Thái cả hai loại đèn đèn 7 ngọn và đèn 9 ngọn nến đều được nhắc đến như là Menorah, nhưng mỗi cây đèn đều có những lịch sử khác nhau.

 

ĐÈN 7 NGỌN

Đèn 7 ngọn là cây đèn mà Chúa đã chỉ cách để tạo nên một cách tỉ mỉ trong Xuất Hành 25:31-39. Đèn này được đặt trong hội mạc, hay trong nơi chí thánh trước hòm bảng chứng. Đèn này phải được thắp sáng luôn luôn trong lều tạm hay trong đền thờ như trong Xuất Hành (27:20) có chép “Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn.”

Đây là cây đèn rất đặc biệt, một Menorah bảy ngọn được nhắc đến trong sự hiện thấy của tiên tri Xa-cha-ri như là năng quyền của Đức Thánh Linh “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Xa-cha-ri 4. Đến thời tân ước, khi sứ đồ Giăng được Chúa cho nhìn thấy những hình ảnh trên thiên đàng thì ông viết lại “Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời.” Khải Huyền 4:5.

 

ĐÈN 9 NGỌN

Vào ngày 25 tháng Kislev năm 3622 theo lịch Do Thái, Maccabees đã giải phóng Đền Thánh tại Jerusalem, sau khi đánh bại đội quân hùng mạnh và đông đảo hơn rất nhiều của vua Syria-Hy Lạp Antiochus IV, người đã cố gắng loại bỏ mạnh mẽ niềm tin và thực hành của Do Thái giáo khỏi người dân Israel. Những người Do Thái chiến thắng đã sửa chữa, làm sạch và làm lại Đền thờ để phục vụ Đức Chúa Trời.


Kiểu mẫu đèn mà Chúa dạy dùng trong đền thờ có bảy ngọn, riêng đèn được dùng trong Lễ Hội Ánh Sáng có chín ngọn và được gọi là đèn Hanukkah. Menorah chứa chín ngọn lửa, tám ngọn tượng trưng cho tám ngày phép lạ được thắp sáng, ngọn thứ chín được gọi là shamash “người phục vụ” và được sử dụng để đốt tám ngọn lửa khác.

Mỗi một ngày người Do Thái sẽ thắp sáng 1 ngọn đèn cho đến ngày thứ tám để ăn mừng và nhắc đến phép lạ hình thành nên ngày lễ này.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)