VNTB – Miệng lưỡi ĐCSVN không nói thật

Người Tân Định   (VNTB) – “Việt Nam xếp thứ 30 trong nhóm quốc gia hùng mạnh nhất thế giới” Báo Nhân Dân: Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam [sic]- ngày Thứ Ba, 03/01/2023, trịnh trọng đưa lên bản tin … Continue reading VNTB – Miệng lưỡi ĐCSVN không nói thật