VNTB – “Một bộ phận không nhỏ”cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu

VNTB – “Một bộ phận không nhỏ”cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu

Huyền Linh

(VNTB) – Cần đưa ra con số phần trăm về tỷ lệ thay cho “một bộ phận không nhỏ”.

 

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Con số “không nhỏ” đó là bao nhiêu?

Ngày 29-12-2022, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị nói trên cho biết tính đến ngày 5-12-2022, cả nước có 51.827 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 46 tổ chức so với năm 2021; kết nạp 120.307 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên cả nước lên hơn 5,3 triệu đảng viên.

Ngày 19-5-2023, Tỉnh ủy Bình Định phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước khu vực miền Trung – Tây nguyên.

Số liệu cho biết, khu vực miền Trung – Tây nguyên hiện có 16 Đảng bộ tỉnh, thành phố, 277 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 12.319 tổ chức cơ sở Đảng, 207 Đảng bộ bộ phận và 60.687 Chi bộ trực thuộc với hơn 1,2 triệu đảng viên.

Giai đoạn 2022-2022, tổng số đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước của 16 tỉnh khu vực miền Trung – Tây nguyên là 2.363 đảng viên, chiếm hơn 16% tổng số đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong đó, so với tổng số đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trong khu vực, đảng viên trong công ty cổ phần là 1.633 đảng viên, chiếm hơn 69%; doanh nghiệp tư nhân là 413 đảng viên, chiếm hơn 17%; công ty trách nhiệm hữu hạn là 286 đảng viên, chiếm hơn 12%; công ty hợp danh là 3 đảng viên; doanh nghiệp có vốn nước ngoài là 28 đảng viên, chiếm hơn 1%.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, giai đoạn 2020 – 2022, tổng số đảng viên được kết nạp là học sinh của khu vực miền Trung – Tây nguyên có 4.912 đảng viên; trong đó, đảng viên nữ chiếm hơn 58%, đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 4,5%; đảng viên theo tôn giáo chiếm 0,2%, đảng viên là cán bộ Đoàn chiếm hơn 36%, đảng viên là học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế chiếm hơn 38%.

Tổng số đảng viên được kết nạp là sinh viên của cả nước có 2.380 đảng viên; trong đó, đảng viên nữ chiếm hơn 62%, đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 6%; đảng viên theo tôn giáo chiếm hơn 1,4%, đảng viên là cán bộ Đoàn chiếm hơn 34%, đảng viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học chiếm hơn 67%. Độ tuổi đảng viên từ 18 – 22 tuổi là 663 đảng viên; độ tuổi đảng viên trên 22 tuổi là 110 đảng viên.

Ngày 12-6-2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội và trực tuyến đến 4.487 điểm cầu trong cả nước, với hơn 20.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, nhìn nhận: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, làm theo lời Bác gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở một số ít tập thể, cá nhân còn lúng túng, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đùn đẩy, né trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm…

Từ loạt viện dẫn với các căn cứ như liệt kê ở trên, cần đưa ra con số phần trăm về tỷ lệ thay cho kiểu phiếm chỉ dễ đưa đến suy diễn trong nhận xét về số học của “một bộ phận không nhỏ”; bởi với những “lỗ thủng nhỏ”, sẽ khả năng đưa đến đánh đắm cả thể chế chính trị, khi mà ngay cả Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đang bất lực với cán bộ đảng viên.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 1 year

    Một trong những cách có thể làm giảm số cán bộ “thiếu gương mẫu” là nên xì tốp tung hô những người học trò lừa thầy phản bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Tung hô những người đó là vinh danh những tư tưởng phản bội lại tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa tới những hậu quả không mong muốn cho phong trào “học & làm theo”

    Một cách nữa có thể làm giảm những tiêu cực là nên phát động phong trào tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ . Vì trong số cán bộ “thiếu gương mẫu”, không ít người lộ rõ sự vô ý thức về cả chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh . Điều nữa là cần giáo dục cán bộ lòng kính trọng nghiêm túc với tư tưởng Hồ Chí Minh . Đọc phải nhiều bài trên báo chính thống, rất nhiều ý bị xén cắt so với nguyên bản, nên trở thành phản tác dụng, nếu không muốn nói là downrite phản bội