IJAVN on instagram

VNTB – NextGen và IJAVN trên Instagram

Chào mừng Hậu Duệ Việt Nam NextGen


Việt Nam Thời Báo lớn mạnh cùng năm tháng.


Kỷ niệm sinh nhật 6 năm,  Việt Nam Thời Báo xin giới thiệu đến quý vị nhóm NextGen.

Các bạn trẻ hậu duệ Việt Nam trong nhiều nước trên thế giới đồng hành với Việt-Nam Thời-Báo. Các em dù còn rất trẻ, nhưng đã từ lâu cùng các bậc trường thượng đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho tổ quốc Việt Nam máu thịt.

NextGen hiện đang mở lớp học tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho các con em những nhà hoạt động tại Việt Nam.

NextGen phụ trách tài khoản ijavn_vietnamthoibao trên Instagram và sẽ đưa tin tức vắn tắt bằng tiếng Anh.

 

NextGen-IJAVN

 

“. . . Our Viet Nam Thoi Bao website is under cyber threat every day . . . while our Facebook page is in the same situation when the articles we posts are hidden from the readers’ new feed. In these difficult times, we cherish the sentiments and solidarity of the domestic and foreign NGOs for IJAVN; friends, collaborators, and readers from all over the world have joined hands to support IJAVN in this time of trial.

Challenges are still ahead, but IJAVN is still a free space for journalists who are passionate about the nation’s destiny, who want their voices to be heard, or who want to be satisfied with freelance journalism. Vietnam Thoi Bao is still a place for readers to read opposing and neutral reviews of the government. . . . [the] aspirations of IJAVN can cause any of our journalists to get caught in the cycle of justice, and IJAVN is facing the risk of being completely wiped out right on our father land of Vietnam.

IJAVN is not an enemy of the people, nor an enemy of the governme government, but rather an important catalyst in strengthening good governance and sustainable development in Vietnam”.

 

Excerpted from article by Trish Nguyễn 04.07.2020 1:59
Vietnamthoibao.org

 

 

2 Comments

  1. Hoan nghênh các em cháu thế hệ thứ 2, thứ 3 của Việt Nam tại hải ngoại. Các cháu là niềm tư hào của người lớn, của cha mẹ, ông bà. Vững tiến nhé. Tương lai dân tộc trong tay các cháu. Tổ quốc cần các cháu. Yêu quý !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: