VNTB – Ngân Hàng Thế Giới khuyến cáo Việt Nam phải chú trọng hoạt động vì khí hậu

(VNTB) –  Để thực hiện tham vọng kinh tế của Việt Nam, cần phải có các hoạt động về khí hậu    Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, nhưng thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra là một trở ngại nghiêm trọng cho … Continue reading VNTB – Ngân Hàng Thế Giới khuyến cáo Việt Nam phải chú trọng hoạt động vì khí hậu