VNTB – Ngộp trong bùn lầy tự do ngôn luận*

VNTB – Ngộp trong bùn lầy tự do ngôn luận*

Overview

Ưu Đàm


(VNTB) – Cãi vã, tranh luận liên quan đến Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) chưa chấm dứt, chia rẽ trong cộng đồng đấu tranh quốc nội vẫn chưa dừng lại.

Không thể đứng yên, tự đặt mình lên trên tất cả để nhìn đôi bên tranh luận và cho mình trung lập. Nhưng có thể đứng yên khi tranh luận đã vượt qua khỏi khuôn khổ của chính nó để trở thành cuộc cãi nhau không hồi kết với từ ngữ nhục mạ, phỉ báng nhau.

Tự do ngôn luận là điều tốt, nhưng không nên tự do nhục mạ nhau. Nếu cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã làm gì sai thì bằng luận điểm hãy chỉ ra điều đó trên tinh thần thực sự tôn trọng đối phương, điều đó dẫn đến một điều tốt nhất là tìm ra được chân lý, gần gũi hơn là tôn trọng quan điểm và cách nhìn của đối phương.

Tôi không thể sử dụng luận điểm cô Quỳnh vì sự kiện A mà đánh đổ toàn bộ thời gian, thành quả đấu tranh của cô. Vì nếu tôi làm như thế tôi đã lợi dụng tự do ngôn luận để phục vụ mưu đồ cá nhân.

Tự do ngôn luận cuối cùng chỉ là tương đối, trong cơ chế xã hội mà quyền còn nhận thức hạn hẹp, hoang dã ngôn ngữ còn tồn tại, thì tương đối còn tăng dần, tự do ngôn luận hẹp tới mức tối đa. Vậy trong tình thế này, làm gì, ở mức độ nào trước một sự kiện mà bên nào cũng nhân danh tự do ngôn luận để nói về nhau là lựa chọn mỗi người. Thế nhưng để tìm kiếm được văn minh khi đứng trong bầu không khí đó thì chủ động lựa chọn một tiếp cận quyền.

Một là lạm dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách tham gia mạt sát bất kỳ ai không vừa ý mình, bằng từ ngữ mạt hạng nhất có thể.

Hai là lợi dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách chỉ trích, phê phán, phán xét mà không dựa vào bất kỳ nguồn chứng cớ nào, ngoại trừ nghe nói và rỉ tai. Kéo theo đó có thể tiến hành lật đổ toàn bộ thành quả của một người bằng một sai lầm của người đó.

Cuối là có thể tham gia vào quyền tự do ngôn luận bằng cách lập luận, phản biện và tôn trọng đối phương ngay cả khi ý chí hai bên không tương thích nhau. A có thể không thích quan điểm B, A phản bác nhưng A sẽ không nhân cơ hội đó nhục mạ B.

Cho đến hiện giờ quyền tự do ngôn luận qua vụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn mù mờ và nhiều xáo trộn, đa phần là chửi bới và nhục mạ hơn là thể hiện quyền con người. Vì vậy khó có thể nói ai đúng ai sai trong việc này, chỉ có thể nói ai có lượng người ủng hộ đông hơn thì người đó thắng và chiến thắng đó, sự ủng hộ số đông đó nghiễm nhiêm trở thành quyền tự do ngôn luận chân chính mà không biết rằng số đông đang ngụp lặn trong bùn lầy tự do ngôn luận.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Categories: Diễn Đàn, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.