VNTB – Người Hong Kong muốn có quốc tịch Anh nhưng lo sợ Trung Quốc trả thù

VNTB – Người Hong Kong muốn có quốc tịch Anh nhưng lo sợ Trung Quốc trả thù

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Trung Quc gin d khi Anh m chương trình th thc mi

 

Từ 31.1.2021 Người Hng Kông có th np đơn xin nhp quc tch Anh (din BNO). Peter Chan (không phi tên tht), mt phóng viên nh kinh hoàng trước tác đng ca lut an ninh quc gia mi đi vi báo chí t do trước đây ca thành ph này, s nm trong s đó. “Nếu có cơ hi ri Hong Kong, tôi s đi,” anh nói.

Hộ chiếu din BNO được to ra khi Anh trao trả Hng Kông cho Trung Quc vào năm 1997. Hộ chiếu BNO có ít ích li thc tế. Nhưng khi Trung Quc xiết cht qun lý lãnh th này vào năm ngoái, điu đó đã thay đi. Chính ph Anh đã đưa ra mt con đường có th dn đến quyn công dân cho khong 3 triu người ước tính đ điu kin đ có h chiếu BNO, cng vi nhng người ph thuc ca h. Trước các cuc biu tình, 167.000 người Hng Kông đã có h chiếu BNO; vào tháng 8 năm ngoái, 612.000 người đã làm. Không ai biết có bao nhiêu người s np đơn xin th thc. D báo ca chính ph là 250.000-300.000 trong 5 năm ti, đây s là đt di cư ln nht t ​​trước đến nay ca nhng người ngoài châu Âu vào Anh. So với khong 30.000 người Châu Á đã đến Anh vào năm 1972-1973.

Vào ngày 29 tháng 1, B Ngoi giao Trung Quc đã đưa ra mt li t cáo d di v kế hoch BNO. Nó nói rng Anh đang c gng “biến mt s lượng ln người Hng Kông thành công dân Anh hng hai”. Ti London, đi s quán Trung Quc cho biết Anh “s đi ngược li li ha ca mình cách nghiêm trng, can thip vào công vic ni b ca Trung Quc và vi phm lut pháp quc tế cũng như các chun mc quan h quc tế cơ bn”.

Trung Quc cho biết h s không công nhn h chiếu BNO là giy t hp l đ đi li hoc nhn dng.  nh hưởng thc tế ca vic này đi vi nhng người có h chiếu s hn chế: h có nhng giy t khác đ xut nhp cnh. Nhưng Trung Quc có th ngăn cn người dân np đơn xin th thc. Và Regina Ip, mt chính tr gia ni tiếng ng h Bc Kinh, lp lun rng bt kỳ ai tr thành người Anh theo chính sách mi đu phi t b h chiếu Hng Kông. Tình trng hai quc tch hin đang được cho phép. Cuc tranh cãi cũng đánh du s xu đi hơn na trong quan h ca Anh vi Trung Quc.

Không có yêu cu v tiếng Anh ban đu hoc h thng da trên đim nghiêm ngt, chương trình nm ngoài con đường nhp cư chính ca Anh. Johnny Patterson ca Hong Kong Watch cho biết: “Đây là mt chính sách kết hp: va là mt l trình th thc, va mang đng cơ nhân đo. Nó cũng không bình thường ch nó nhn được s ng h chính tr rng khp. Cánh t tán thành tính đo đc ca nó. Đi vi Đng Bo Th, người Hong Kong là người di cư lý tưởng — chăm ch, kinh doanh, yêu t do và trung thành vi lý tưởng Anh.

Hai nhóm người Hng Kông ch cht d kiến ​​s np đơn. Đu tiên là nhng người có gia đình tr và kh năng tài chính đ ra đi. Mt s ph huynh không mun con mình đi hc Hng Kông, nơi chương trình ging dy ngày càng nhn mnh lòng yêu nước đi vi Trung Quc và Đng Cng sn. Giá bt đng sn cao ngt Hng Kông s gim bt vi vic người dân di cư đến London, nơi giá nhà rt r so vi Hongkong. John Hu ca John Hu Migration Consulting, công ty có mt nhóm nói tiếng Qung Đông London đ giúp người dân tái đnh cư, nói rng nh th thc BNO, hot đng kinh doanh đã tăng gp đôi trong năm qua. Nhóm th hai là nhng người d b tn thương v mt chính tr như ông Chan, mc dù nhiu người trong s nhng người tham gia vào các cuc biu tình chng chính ph năm 2019 sinh sau năm 1997, vì vy tr khi cha m ca h là người có h chiếu BNO, chính sách th thc mi s không bao gm h.

Con người có th không phi là trng tâm quan tâm chính ca Trung Quc. Bank of America ước tính rng vic di cư khi Hong Kong có th kích hot dòng vn 280 t HKD (36 t USD) trong năm nay. Trung Quc có th không khó chu vi vic thay thế nhng người di cư khi Hong Kong bng nhng người trung thành đến t đi lc, nhưng h s không mun chia tay vi hàng t đô la.

Nguồn: The Economist


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)