VNTB – Người Việt làm giàu: Nuôi gà lấy thịt

VNTB – Người Việt làm giàu: Nuôi gà lấy thịt

 

Hoa Kỳ Du Ký (Kỳ 3) 

 

Trâm Anh 

 

(VNTB) – Trang trại nuôi gà là nghề dễ làm, có thu nhập cao, rủi ro ít,

 

Tun trước, tôi k v ngh nail thành ph Los Angeles bên b Thái Bình Dương. Tun này, tôi mi bn đến mt trang tri nuôi gà mt vùng quê an bình thuc ht Wicomico, gn vnh Chesepeake, bên b Đi Tây Dương, cách Washington D.C. khong 2,5 gi lái xe v phía đông.

Ngh này có nhiu đim hp dn vi nhng người tng là nông dân Vit Nam hoc nhng người không thích cuc sng n ào náo nhit các đô th và có mt chút tiếng Anh căn bn, cũng như ngh làm ch tim nail.

 

Thu nhập cao

Đây là ngh gia công nhưng có thu nhp cao. T ging gà, cám, thuc, k thut chăm sóc, cho đến bán gà thành phm đu do công ty ph trách. Người nuôi b vn mua chung và chăm sóc gà. Nếu nuôi loi gà 7 tun, mi năm nuôi khong 5,5 la. Gia mi la có hai tun dn v sinh, bo trì và ngh ngơi.

Trong vài năm đu, s tin mt mà ch tri gi li được không cao, ch khong 100 ngàn M kim (2,3 t Đng) vì phi tr dn tin mua tri theo mt t l c đnh ca tng s tin vay còn li. Nhưng tính trung bình trong 10 năm thì thu nhp bình quân khong 250 ngàn M kim/năm, chưa k tr giá trang tri vi giá mua vào khong 2,1 triu USD, đã tr dt cho ngân hàng. C th, mi năm, ch tri thu được 430 ngàn M kim tin công nuôi gà. Tin nhân công 45,3 ngàn, nếu thuê người làm hết. Anh bn tôi va làm ch va làm công nhưng tôi thy cũng nh nhàng (chút na tôi s k cho bn v mt ngày làm vic trong gia đon nng nht ca la gà). Tin đin, du và bo trì 65 ngàn USD. Li ngân hàng 39 ngàn. Thuế nhà đt và bo him 23,5 ngàn. Đ bài ngn hơn, bn đc t làm toán và cng thêm giá tr trang tri, nếu bán đi, s có được tng thu nhp hàng năm.

S vn đu tư có ln không? 20% tng giá tr trang tri: 420 ngàn M kim.

 

Dễ làm, ít công

Chăm gà khó không? Cám được công ty ch đến, bơm vào bn cha. Mi máng cám trong chung có cm biến điu khin vít ti cám t bn cha vào tng máng cám. Nếu mi th hot đng bình thường, bn không phi lo gì chuyn cám.

Nước được bơm t giếng lên, qua b x lý t đng, vào bn cha. Sau đó, đến các vòi nước khp tri gà. Các vòi này không t chy mà ch xì nước ra cho gà ung khi nó ngm vào. Nếu mi th hot đng bình thường, bn không phi lo gì chuyn nước.

Vic thông gió, điu hòa nhit đ cũng hoàn toàn t đng. Mùa hè, khi tri nóng và nhit đ trong chung gà tăng lên, cm biến nhit đ s t đng cho qut gió chy thêm thi gian – vì chung gà luôn đóng kín nên mt s qut gió chy thường xuyên, ví d, chy 2 phút, ngh 2 phút đ bo đm nng đ khí amoniac trong chung không lên quá cao, nh hưởng ti sc khe ca gà – đ h nhit đ chung xung mc cn thiết. Vào mùa đông, khi nhit đ xung thp, h thng sưởi s t chy đ nâng nhit đ chung lên mc cn thiết.

Vy thì người chăm sóc gà phi làm gì? Trước hết, phi đ ý các cnh báo trên đin thoi. Khi có báo đng, ra chung gà xác đnh nguyên nhân và sa cha. Thường là mt thông s nào đó, nhit đ, nng đ amoniac không nm trong khong quy đnh hay hết cám, hết nước mt khu vc nào đó.

Nếu mt qut gió không chy khi b điu khin trung tâm (Programmable Logic Control) ra lnh, nhit đ ti khu vc qut này thi s tăng lên và đu dò nhit ti khu vc đó s báo đng. Người ph trách cn ra chung gà, kim tra và sa cha tùy theo nguyên nhân thc tế. Ví d, có th cu dao ca qut b nhy hay đng cơ qut cháy.

Th hai, hàng ngày phi đi thăm chung. Hôm tôi ti, anh ch r tôi cùng đi. Vì chung quá ln mà s chung li nhiu nên anh dùng xe chy mi đa hình (All Terrain Vehicle, ATV) đ đi cho nhanh. Mi chung có sáu ca cn kim tra. Đến mi ca, anh xung xe, m ca xem mùi amoniac có nng không, viên bi biu th áp lc nước ti mi đường ng trong chung có nm trong khong mong mun không, có hin tượng gì khác bt thường không. Nếu không có gì, đóng ca li và leo lên xe đi tiếp. Vic kim tra 5 chung hết khong 1 gi, ch yếu là thi gian lái xe.

Th ba, hàng ngày, phi đi nht gà chết và bt nhng con gà còi, què khó có kh năng tăng trng. Chúng tôi cũng lái xe đi tng chung, mi người mt cái xô đng gà và mt cây gp, trên đu mang đèn pin. Đi t đu đến cui chung, ch nào thy gà chết thì gp lên, b vào xô. Thy con nào nh quá so vi nhng con khác thì bt li. Khi đy xô thì đem ra ca đ.

Trong lúc đi làm vic này, anh cũng đ ý xem có thiết b nào hư hay không. Ví d, có vòi nước b xì nước liên tc hay có máng cám b lch, v.v. Ghi nh đ sau đó sa.

Sau khi nht hết gà ti các chung, chúng tôi dùng xe ATV đi đến nhng ch đã b gà, cht lên đàng sau xe và ch ra nhà chôn gà. Sau đó, dùng máy xúc múc phân và mùn cưa đ lên trên đ chim kên kên khi li ăn.

Trong mi la gà, thi gian phi làm vic nhiu là 3 tun đu khi gà còn bé, phi chăm nhiu và mt tun cui khi sp xut chung. Tng thi gian làm vic trong các giai đon này khong 6 gi/ngày. Trong khong tun th 4 đến th 6 thì công vic này nh hơn.

 

Rủi ro thấp

Như tôi đã k phn trên, vic nuôi gà là gia công. Ch tri ch lo chung và chăm sóc. Mi khâu khác, t đu vào, thc ăn, cám, k thut, và đu ra, công ty lo hết. Ch tri được tr công theo khi lượng gà lúc xut chung. Được thưởng thêm nếu lượng tiêu th cám, đin, ga thp trong khi khi lượng gà vn đt yêu cu.

Nếu gà chết hàng lot thì sao? Khi gà mc bnh, ch tri phi báo cho công ty. Hãng s cho nhân viên k thut xung kim tra, pha thuc vào nước cho gà ung. Như tôi đã k trên, ch tri bt buc phi mua bo him. Do đó, Nếu cha không được và chết hàng lot, công ty bo him s đn cho công ty nuôi gà và ch tri.

Cái cn nht là phi chuyên cn theo dõi và x lý các vn đ phát sinh.

Nhng điu trên chưa phi là nhng cái mà tôi thích nht ngh nuôi gà. Đây mi là điu tôi thích. Trang tri ca anh rng khong 14 hectare, các chung ch chiếm mt din tích nh, còn li là c và rng. Do đó, không khí bên ngoài, cách xa chung tri rt thoáng đãng, không hôi hám.

Vì có nhiu c và rng, nên có nhiu chim, thú. Trưa hôm tôi lên, anh ch tri đãi món tht th rng. Ngon hết xy. Có l nhìn tôi ăn, anh biết ý nên chp chong ti xách súng đi ra ngoài mt lúc, mang v ba con, lt da, ra sch s cho tôi mang v. Bui ti, được đãi tht nai.

Bui ti, ra ngoài tri thy đy sao sáng ch không như thành ph. Lúc này mi thy được s khác bit gia không khí nông thôn vi thành th. Ban đêm ng, không nghe tiếng xe c đi li.

thành ph, v quê chơi. Được không khí trong lành, thoáng đãng, được ăn tht rng. Ti được ng yên. Li được tht rng mang v. Sướng gì bng?


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)