VNTB – Nguyên bản thơ “cầm nhầm”

(VNTB) – Nhân vụ GS. Vũ Khiêu bị phê phán vì “cầm nhầm” câu thơ đầu trong bài “Thanh Bình Điệu” của Lý Bạch, VNTB xin gửi tới bạn đọc nguyên văn bài thơ trên cùng một số bản dịch của các dịch giả Việt Nam, trong đó có cộng tác viên VNTB – ông Trần Thế Kỷ.
BÀI THƠ “THANH BÌNH ĐIỆU” CỦA LÝ BẠCH


清平調其一

雲想衣裳花想容


Thanh bình điệu kỳ 1
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Dung nhan thắm tựa mây, hoa
Gió xuân man mác, sương sa nồng nàn
Ví không gặp chốn mây ngàn
Thì xin hẹn chốn cung đàn non cao

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng,
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong.
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Xiêm áo như mây, mặt tựa hoa
Hương xuân gió thoảng ngọc sương sa
Vì chưa thấy mặt nơi Quần Ngọc
Trăng chốn Dao Đài cũng gặp qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: