VNTB – Nguyễn Phú Trọng đang tham vọng là lãnh tụ của Đảng?

VNTB – Nguyễn Phú Trọng đang tham vọng là lãnh tụ của Đảng?

Nguyễn Huyền

 

(VNTB) – Giải pháp tình thế ‘củi – lò’ được nâng lên mức màu sắc “tư tưởng” của “chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới”

 

Quan điểm cá nhân chủ quan của người viết bài này thì dường như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn trở thành một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam thế kỷ 21. Có lẽ, Nguyễn Phú Trọng tham vọng nối bước người láng giềng Tập Cận Bình của một kiểu “Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới”.

Theo các quan sát chính trị thì lần đầu tiên Tập Cận Bình nhắc tới “Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” là trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10-2017. Tập thể Ban Thường vụ Bộ Chính trị sau khi xem xét bài diễn văn quan trọng này, đã đưa tên “Tập Cận Bình” vào trước từ “Tư tưởng”.

Bản thân Tập Cận Bình đã mô tả tư tưởng này như là một phần của hệ tư tưởng lớn được xây dựng từ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, một khái niệm của Đặng Tiểu Bình đưa Trung Quốc vào “giai đoạn chính của chủ nghĩa xã hội”.

Trong các tài liệu chính thức của đảng và tuyên bố của các đảng viên khác, “Tư tưởng” này được cho là sự tiếp nối của Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Thuyết ba đại diện, và Quan điểm phát triển khoa học, như là một phần của một loạt các tư tưởng lãnh đạo với sự kết hợp “Chủ nghĩa Mác áp dụng vào hoàn cảnh Trung Quốc”, và những cân nhắc trong thời kỳ hiện đại.

Ngày 24-10-2017, trong phiên họp bế mạc, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã thống nhất đưa tư tưởng này vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và kể từ mùa thu năm 2020, “Tư tưởng Tập Cận Bình” đã trở thành môn học chính thức tại 37 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, giống như triết học Mác và tư tưởng Mao Trạch Đông.

Với Việt Nam. Trong một ghi nhận đầy bất thường là vào đầu giờ chiều ngày 18-5-2024, khi mà sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9, và sau luôn phiên họp tiếp theo đó gọi là “các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội”, thì Cổng Thông tin chính phủ mới công bố Quy định số 144-QĐ/TW về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 9-5-2024, tức đã gần 10 ngày trước đó.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng thì “đảng viên trong giai đoạn mới” phải: “Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín” – trích Điều 3.5, Quy định số 144-QĐ/TW.

Trong Quy định số 144-QĐ/TW đã nhấn hai lần cùng một nội dung về “gia đình”, như “Làm tốt trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng, xã hội” (Điều 4.4), “Tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” (Điều 5.2).

Cảm giác của người viết là dường như lúc duyệt ý tứ cho soạn thảo Quy định số 144-QĐ/TW này, Tổng bí thư ám ảnh những khoản đút lót “gián tiếp từ cửa sau” phía gia đình những chính khách như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai…

Một cách khác, ở đây là một hình thái khác của giải pháp tình thế ‘củi – lò’ được nâng lên mức màu sắc “tư tưởng” của “chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới” theo cách của Nguyễn Phú Trọng.

Cá nhân người viết cho rằng sòng phẳng ở đây là cần sớm có Luật về Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong hệ thống pháp luật quốc gia, thay cho vá víu liên tục của Đảng về chính sách.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 3 weeks

    Chức vụ Tổng bí thư là de jure & de facto lãnh đạo của Đảng . Lãnh đạo & lãnh tụ khác nhau chỗ nào chắc chỉ có Caligula tiếng Việt mới phân biệt nổi