VNTB – Nhân quyền Việt Nam bao giờ tường minh tin tức? 

  Thới Bình    (VNTB) – Truyền thông của Nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đưa tin về việc trả tự do cho hai tù nhân trước thời hạn là ông Nguyễn Bắc Truyển và Mai Phan Lợi.    Ngày 19-9-2023, một bài báo trên Reuters bất ngờ đưa tin là có ít nhất … Continue reading VNTB – Nhân quyền Việt Nam bao giờ tường minh tin tức?