VNTB – “Nội các mới” của Đảng có cuộc họp đầu tiên với Tổng bí thư 

VNTB – “Nội các mới” của Đảng có cuộc họp đầu tiên với Tổng bí thư 

Nguyễn Nam

(VNTB) –  Các “lãnh đạo chủ chốt” của Đảng nhóm họp lần đầu tiên

Hình ảnh tại cuộc họp cho thấy diễn ra trong một chiếc bàn hình chữ nhật, với mỗi bên chia đều 3 người. Bên tay trái của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Tô Lâm, tay phải là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ở cạnh chữ nhật đối diện, đối mặt với Tổng bí thư là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đối mặt với Chủ tịch nước là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Đối mặt với Thủ tướng là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Một nhân vật khác ở góc cạnh của phía bàn đối diện Chủ tịch nước thì người viết chưa xác định được danh tính, chức vụ, và hình ảnh của vị này cũng không xuất hiện trên báo chí nhà nước.

Cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt có sự tham gia của “đồng chí X” ngày 12-6-2024. Ảnh cắt từ video clip

Theo tường thuật mang tính độc quyền của Thông Tấn xã Việt Nam thì “công tác cán bộ đã được thực hiện đồng bộ, kịp thời, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình cao; đã kiện toàn chức danh Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chủ tịch Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và chức danh Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; Trung ương đã bầu bổ sung 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đã kiện toàn nhân sự các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ ở Trung ương và một số ban chỉ đạo; kiện toàn và cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số cơ quan đảng, nhà nước”.

Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, được nêu nhưng không dẫn tên của người trình bày, đó là “thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Có giải pháp ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với xăng, dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực, thực phẩm. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả quản lý chặt chẽ thị trường vàng gắn với giữ vững tỉ giá, ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án, hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Khẩn trương triển khai các quy hoạch đã ban hành, nhất là Quy hoạch Điện VIII, các vùng, các tỉnh; tập trung hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phù hợp, bảo đảm đủ điện, nước, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nhất là đối với các luật mới có hiệu lực; bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, kịp thời.

Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm.

Tập trung làm tốt các công việc để chuẩn bị chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10 theo kế hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp để chuẩn bị cho đề án nhân sự đại hội đảng các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng kết luận. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên, thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh, xử lý hiệu quả thông tin xấu, sai sự thật, thông tin chống phá của các thế lực thù địch… Chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan báo chí chấp hành không nghiêm quy định thông tin, tuyên truyền; đưa các tin, bài thiếu kiểm chứng, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.

Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo nhằm hạn chế những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tất cả nội dung phổ biến trên báo chí, tính đến tối ngày 12-6-2024 hoàn toàn không xướng tên cụ thể của bất kỳ chính khách nào ý kiến ở cuộc “họp lãnh đạo chủ chốt” này; bao gồm cả Tổng bí thư trong vai trò là “chủ trì”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    HÙNG 4 weeks

    Ông Phan Đình Trạc mà không biết à.