VNTB – Ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị đưa trở lại nhà tù

VNTB – Ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị đưa trở lại nhà tù

Overview

Anh Khoa dịch

 

(VNTB) – V truy t chng li người ng h dân ch thng thn đang được Bc Kinh theo dõi cht ch

 

Natasha Khan

HONG KONG — Ông trùm báo chí thng thn và là người ng h dân ch Hng Kông s phi tr li nhà tù sau khi mt tòa án đình ch vic ông được ti ngoi trong mt v án đang làm gia tăng căng thng gia Bc Kinh và cơ quan tư pháp Hồng Kông.

Các công t viên đã yêu cu mt phiên điu trn khn cp sau khi mt tòa án Hng Kông cho phép  ông Jimmy Lai, người b buc ti gian ln và vi phm an ninh quc gia, được ti ngoi vi s tin 1,29 triu USD vào tun trước và qun thúc ti gia. Ông là b cáo đu tiên b buc ti theo lut an ninh quc gia mi được ti ngoi.

Vào th Năm, tòa án tối cao Hồng Kông ra phán quyết ông ta s phi tr li nhà tù trong khi ch xem xét ngày 1 tháng 2 v ngưỡng cho phép ti ngoi theo lut mi do y ban kháng cáo bao gm ba thm phán tiến hành.

V vic đang được Bc Kinh theo dõi sát sao. Hôm th By, t Nhân dân Nht báo, mt t báo được coi là cơ quan ngôn lun ca Đng Cng sn Trung Quc, đã gi quyết đnh cho phép ti ngoi là không th tin được, khi nói rng các điu kin bo lãnh không tương xng vi thit hi v an ninh quc gia mà ông Lai có th gây ra. — Ông được gn nhãn hiu là “khét tiếng và cc kỳ nguy him”.

Ông Lai, đến d phiên xét x hôm th Năm cm mt cun Kinh thánh và được các phóng viên vây quanh, là mt doanh nhân Hong Kong ni tiếng, người đã xây dng thương hiu qun áo thành công trước khi thành lp Apple Daily, t báo công khai ch trích ĐCSTQ và các nhân vt thân Bc Kinh Hong Kong. Ông thường xuyên xut hin ti các cuc biu tình ng h dân ch Hồng Kông, đôi khi đu các cuc diu hành.

Ti tòa hôm th Năm, bên công t lp lun rng lut an ninh quc gia không có điu khon bo lãnh và công chúng không th chp nhn vic cho các b cáo vì các ti danh theo lut đu nghiêm trng như ti phn quc và giết người được ti ngoi. Tòa phúc thm cui cùng ca Hng Kông đã phán quyết rng thm phán có th đã sai lm trong quyết đnh cho phép ti ngoi và phiên xét x sp ti s xác đnh cách x lý vic ti ngoi ca ông Lai theo lut an ninh quc gia.

Tòa án chìm vào im lng khi quan tòa tuyên b quyết đnh này. Ông Lai vn bình tĩnh và bt tay mt người ng h, khi mt người khác hét lên “Thêm du vào lửa!” bằng tiếng Qung Đông, mt cm t h tr ph biến.

Nhân dân Nht báo và các phương tin truyn thông nhà nước khác ca Trung Quc đã ngày càng ch trích cơ quan tư pháp ca Hng Kông trong nhng tháng gn đây, cho thy rng Bc Kinh vn có th quyết đnh can thip. T báo cho biết trong bài bình lun hôm th By rng có th có cơ s đ vin dn mt điu khon trong lut an ninh quc gia cho phép chính quyn trung ương khng đnh quyn tài phán đi vi mt s v án nht đnh và chuyn các b cáo v đại lục đ xét x.

Đo lut do Bc Kinh áp đt sau các cuc biu tình ng h dân ch ln đã đưa thành ph này nhiu ln vào bế tc trong năm 2019, khiến các nhà chc trách có phm vi rng đ truy t nhng người thông đng, ly khai và xúi gic. Bài bình lun ca t báo cũng ch ra trường hp ca mt sinh viên đang phi đi mt vi cáo buc bo lon và sau đó đã ln trn, nói thêm: “Nhng bài hc đau đn này không đ cnh tnh sao?”

T báo viết: “Jimmy Lai là mt con tt quan trng ca mt s thế lc bên ngoài, và có giá tr chng Trung Quc – các thế lc bên ngoài có đng cơ đ to điu kin cho ông ta trn khi Hng Kông”. “Ai s chu trách nhim nếu ông ta b trn hoc tiếp tc gây tn hi cho Hng Kông trong khi ông ta được ti ngoi?”

Các tòa án ca Hng Kông t lâu đã được ca ngi vì s đc lp ca h, mt phn đóng góp vào v thế ca thành ph như mt trung tâm quc tế v kinh doanh và tài chính. Da vào thông luật (common law) và di sn trước đây của thuc đa Anh, các tòa án được coi là mt trong nhng cht chn cui cùng chng li s cai tr ngày càng quyết đoán ca Bc Kinh.

Jerome Cohen, giáo sư lut Đi hc New York và và là người am hiu h thng pháp lý Trung Quc tng làm vic ti Hng Kông cho biết: “V án này là mt bước ngot quan trng trong vic ban hành lut an ninh quc gia và mt cuc khng hong đi vi cơ quan tư pháp Hng Kông,” Bài báo hôm th By là “mt n lc hin nhiên nhm gây áp lc chính tr công ln nht lên cơ quan tư pháp đc lp ca Hng Kông.”

Trong vài tháng qua, các tòa án ca Hng Kông đã tuyên b trng án cho các b cáo v các cáo buc liên quan đến các cuc biu tình năm ngoái, khi các thm phán đt câu hi v bng chng trong các v án. Đng thi, có du hiu gia tăng áp lc lên tòa án k t khi lut an ninh quc gia có hiu lc. Các thm phán đã đưa ra mt s phán quyết có li cho các nhà hot đng đã b thuyên chuyn, trong khi nhng thm phán khác đã nhn được s ch trích t các chính tr gia đa phương thân Bc Kinh và truyn thông nhà nước Trung Quc.

Hôm th Ba, Thm phán Tòa án Ti cao Alex Lee Wan-tang đã viết trong mt thông cáo tư pháp nêu chi tiết quyết đnh cho phép ti ngoi vào tun trước rng ông Lai có mt trường hp đáng tranh cãi và ngưỡng cao đ được ti ngoi theo lut an ninh quc gia có th được đáp ng bng cách áp đt các điu kin nghiêm ngt. Ông Lee cho biết ông đã xem xét các lp lun ca cơ quan công t, bao gm c vic ông Lai s hu hai chiếc du thuyn mà ông có th s dng đ b trn, nhưng chp nhn các điu kin bo lãnh nghiêm ngt bt thường mà nhóm pháp lý ca ông Lai đ xut đ gim thiu ri ro trn chy ca ông.

Theo yêu cu ti ngoi, ông Lai được yêu cu li nơi cư trú ca mình tr khi trình báo cnh sát vài ln mt tun. S tin bo lãnh được n đnh là 10 triu đô la Hng Kông, tương đương 1,29 triu đô la. Ông Lai không được phép gp g các quan chc nước ngoài, phát biu trước công chúng, tr li phng vn hoc đăng trên mng xã hi.

Phương tin truyn thông đa phương đưa tin rng cnh sát thường xuyên được b trí xung quanh nhà ông Lai, kim tra các phương tin đến và đi quanh khu vc.

Ông Lai b bt vào tháng 8 cùng vi 9 người khác, và sau đó được cho biết rng ông b tình nghi vi phm pháp lut. Đu tháng này, ông ta b buc ti thông đng vi nước ngoài hoc các t chc và cá nhân bên ngoài đ gây nguy him cho an ninh quc gia, và hình pht ti đa là chung thân theo lut mi.

Bng chng trong v kin chng li ông Lai bao gm các tin nhn mà ông đã đăng trên Twitter k t ngày 1 tháng 7, sau khi lut an ninh quc gia có hiu lc, cũng như các cuc phng vn video mà ông đã đưa ra trong đó ông b cáo buc là kêu gi các lnh trng pht ca Hoa Kỳ đi vi Hng Kông, mt công t viên cho biết ti mt Phiên điu trn ngày 11 tháng 12.

Sau khi lut được ban hành, ông Lai tiếp tc lên tiếng v nhng điu ông nói là đe da đến các quyn t do ca Hng Kông, bao gm c trong các video phát trc tiếp thường xuyên có s tham gia ca khách nước ngoài. Ông ta cũng bt đu s dng Twitter thường xuyên hơn trong nhng tháng trước khi b giam gi, mc dù tài khon ca ông ta dường như đã b xóa sau khi ông ta được ti ngoi.

Hôm th Ba, Next Digital Ltd., công ty xut bn Apple Daily, cho biết trong mt tuyên b rng ông Lai đã np đơn t chc ch tch hi đng qun tr và giám đc điu hành ca công ty đ dành nhiu thi gian hơn gii quyết công vic cá nhân ca mình.

Nguồn: https://www.wsj.com/articles/hong-kong-media-mogul-jimmy-lai-sent-back-to-jail-11609412322?


 

Categories: Thế Giới, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.