VNTB – Ông Võ Văn Thưởng “được phép” thôi giữ các chức vụ

VNTB – Ông Võ Văn Thưởng “được phép” thôi giữ các chức vụ

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Cuối giờ chiều ngày 20-3-2024, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát hành tin tức cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026; và xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung như sau:

“1. Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định”.

Như vậy theo quy định Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành.

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV, hồi đầu tháng 3-2023. Cho đến khi được đồng ý cho thôi chức, ông Thưởng giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn 1 năm.

Ông sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long; là Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Ông Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng hai khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Ông Thưởng cũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV.

Trong sự nghiệp của mình, ông Thưởng có thời gian dài gắn bó với công tác đoàn. Ông từng giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Đầu năm 2011, sau khi được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XI, ông Thưởng trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau đó 3 năm, ông giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ông Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và được bầu vào Bộ Chính trị, rồi được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Sau đó, từ tháng 2-2016 đến tháng 1-2021, ông Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ tháng 1-2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị, rồi được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư (tháng 2-2021); phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân; Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 3-2021).

Đầu tháng 3-2023, ông Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Thời gian diễn ra Kỳ họp bất thường vào sáng 21-3, bằng hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)