VNTB – Công tác quy hoạch cán bộ Đảng cần phải được cạnh tranh!

VNTB – Công tác quy hoạch cán bộ  Đảng cần phải được cạnh tranh!

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Báo chí và mạng xã hội đang xôn xao về việc 12 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu chây ì không trả lại nhà công vụ. “Tham lam” là từ ngữ gắn cho hiện tượng này thì không có gì phải bàn.

 

Việc đáng bàn hơn là họ có vi phạm pháp luật không, vi phạm qui định nào, ở đâu, và ai có thẩm quyền xử lý, và xử lý như thế nào?. Chưa bàn tới mặt pháp lý, chắc hẳn mọi người đều thấy công tác cán bộ của chúng ta cực dở. Nếu lục lại hồ sơ bổ nhiệm của những vị này, thì tôi cá rằng họ có đầy nhận xét đủ năng lực và phẩm chất cách mạng để bổ nhiệm. Không lẽ họ bị ‘tham lam hoá’ qua quá trình cống hiến? Vấn đề là phải xem xét lại tận gốc công tác cán bộ!”. Thầy giáo Ngô Huy Cương, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận xét như vậy.

 

Lâu nay nơi chịu trách nhiệm cho cái gọi “quy hoạch cán bộ”, là Ban Tổ chức Trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam; cụ thể hơn ở hiện tại là văn bản số 15-HD/BTCTW, “Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI)”.

 

Như vậy trong mọi hoạt động của bộ máy hành chính quốc gia, phần nhân sự quản lý đều do Bộ Chính trị phê chuẩn từ danh sách đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương. Điều này nếu căn cứ vào quy định của hệ thống pháp luật quốc gia, thì dường như thuộc ngoại lệ. Bởi cho đến nay chưa tìm thấy có bất kỳ một điều luật cụ thể nào trong hệ thống văn bản pháp luật, đưa ra yêu cầu “quy hoạch cán bộ”; và lẽ đó nên cũng không điều luật nào, giao việc liên quan đến quản trị nhân sự trong bộ máy hành chính quốc gia, cho Ban Tổ chức Trung ương của Bộ Chính trị.

 

Tài liệu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có nói rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi việc” (1). Người còn nói: “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn” (2)

 

Nếu những trích dẫn ở trên là đúng, thì loạt khuyến cáo của ông Hồ Chí Minh đã không được các thế hệ người cộng sản tiếp nối ghi nhớ để thực hiện nghiêm chỉnh. Quá nhiều vụ án liên quan đến các ‘bề trên’ từng nằm trong danh sách ‘quy hoạch cán bộ’.

 

Bởi nếu ghi nhớ những lưu ý mang tính sống còn ở trên của người khai sinh ra Đảng cộng sản Việt Nam, tin chắc lúc còn ngồi ghế Phó bí thư Thành ủy TP.HCM bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sẽ không có câu phán xanh rờn “việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc, không có gì phải nghi ngại”. (3)

 

Có lẽ đã đến lúc cần có sự cạnh tranh ở đây trong việc tuyển chọn nguồn nhân lực cho bộ máy công quyền, và quản trị quốc gia. Thậm chí, ngay cả nhân sự ở Ban Tổ chức Trung ương của Bộ Chính trị, cũng phải có bổn phận tự chứng minh về khả năng quán xuyến công việc chuyên trách của mình. Dĩ nhiên cần thiết ở đây là sự kiểm định của người dân, về những vị công bộc này ở Bộ Chính trị có cầm cân, nảy mực thật sự công tâm, có tầm nhìn hay không?

 

Dẫu công tác quy hoạch cán bộ có đến từ những bàn tay sạch tới đâu chăng nữa, thì sự độc quyền trong việc ‘rút ra – đưa vào’ danh sách quy hoạch cán bộ như nói trên, cũng dễ khiến người dân ngờ vực. Bởi thật tế thời gian qua đang có quá nhiều ‘củi’ đang chờ đợi ‘lửa lò’ đượm trở lại sau mùa dịch cúm Vũ Hán. 

_________________

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 309

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 356

(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/con-lanh-dao-lam-lanh-dao-la-hanh-phuc-cua-dan-toc-269501.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)