VNTB – Sài Gòn, đóng chợ và hoảng sợ

Người Tân Định   (VNTB) – Có lẽ đợt dịch thứ 4 này đã đến lúc đánh dấu chấm hết cho sự may mắn của chính phủ Việt Nam trong ba lần trước…    Dịch covid-19 bắt đầu lan rộng từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương ra toàn quốc và Sài Gòn nay là … Continue reading VNTB – Sài Gòn, đóng chợ và hoảng sợ