VNTB – Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn đi công tác Nhật Bản: ai có lỗi?

Mai Lan

(VNTB) – “UBND TP.HCM phê bình Sở GD-ĐT vì tổ chức đoàn đi công tác Nhật Bản” là tít của bài báo đăng trên Tuổi Trẻ Online, chiều ngày 10-08-2020. (*)

Văn bản đánh số 2997/UBND-VX, do phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký ngày 07-08-2020, “Về phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những tiếu sót theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 03 tháng 6 năm 2019”, có nội dung như sau:

“Xét Báo cáo số 303/BC-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Sở Nội vụ về kết quả tổ chức kiểm điểm các nhân có thiếu sót, sai phạm liên quan theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra thành phố tại Sở Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 27/SNV-TCBC ngày 12 tháng 2 năm 2020 về giải trình liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tổ chức Đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Phê bình nghiêm khắc đối với các cá nhân sau đây vì đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra thành phố:

– Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ông Lê Hoài Nam, phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, với vai trò là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

2. Giao Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể Lãnh đạo Sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra thành phố. Đồng thời quán triệt trong toàn ngành giáo dục để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu. Đề nghị Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện”.

                                                                     Văn bản 2997

Văn bản có nội dung nói trên, còn được gửi đến 3 địa chỉ thuộc Thành ủy TP.HCM: Ban Tổ chức Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy.

Từ nội dung của văn bản 2997/UBND-VX, do phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký ngày 07-08-202, cho thấy đã không nhắc tới trách nhiệm của những tổ chức Đảng liên quan. Bởi ở đây cả 3 ông được kể tên là Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hiếu và Lê Hoài Nam đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, đảng viên khi đi nước ngoài nhằm mục đích công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng, đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, và Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có trách nhiệm chọn cử, đề xuất, giải quyết và quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài theo thẩm quyền quản lý. Việc cho phép, chọn cử cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài phải xuất phát từ yêu cầu cần thiết, đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Lưu ý, các cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài bằng bất cứ nguồn kinh phí nào, mục đích và phương thức gì cũng đều phải báo cáo cấp ủy theo phân cấp quản lý.

Như vậy, trong trường hợp nếu UBND TP.HCM có muốn ‘ra roi’ phê bình Sở Giáo dục và Đào tạo vì tổ chức đoàn đi công tác Nhật Bản, thì ‘chung danh sách bị phê bình’ cần phải có các cấp ủy Đảng tương ứng. Nếu không có sự đồng ý của cấp ủy Đảng, chắc chắn không có bất kỳ đoàn công tác nào của Sở Giáo dục và Đào tạo có thể ‘xuất cảnh’.

______________

Chú thích:

(*) https://tuoitre.vn/ubnd-tp-hcm-phe-binh-so-gd-dt-vi-to-chuc-doan-di-cong-tac-nhat-ban-20200810161032752.htm

3 Comments

  1. Toàn là bọn sâu mọt!…thằng nào cũng “tranh thủ” đục khoét…nó không phải là người của “giáo dục” mà là tên cộng sản núp bóng “giáo dục”…

  2. …Nói lại cho ngay ngắn..đây cuốc du lịch miển phí của các quan chức sỡ gdđt hồ chí minh cty chứ không có gì khác .kinh phí nhà nước lo thế thôi

  3. Vụ ÔNG nguyễn Quang thuấn củng đi ct châu âu về có nhiễm covi sau đo lộ ra nhà của biệt phủ tùm lum giờ thấy im re rồi củng thế thôi mà.
    Cái vấn đề là quân ai xui thì bị chấm nhọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: