VNTB – SOS! Những bãi mìn gài vào tương lai!

VNTB – SOS! Những bãi mìn gài vào tương lai!

Bùi Minh Quốc

 

Em đem tuổi ngọc học trò mua chữ mua điểm
thầy cô vô tư bán chữ bán điểm
bao khoá bao niên mua bán dài dài
bao bãi mìn gài vào tương lai!

Những đứa trẻ lớn lên đi mua luận án
mua thầy hướng dẫn mua thầy phản biện
các hội đồng vô tư bán mua
tiến sĩ mua
giáo sư mua
đất Việt ngàn năm văn hiến như đùa!

Vô tận cuộc đùa lây nhây ma quái
mìn xé ngầu hiện tại
gài tiếp vào tương lai.


Đà Lạt, 3-12-2002

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)