VNTB – Sử dụng bạo lực nhà nước tuỳ tiện tại Đồng Tâm

VNTB – Sử dụng bạo lực nhà nước tuỳ tiện tại Đồng Tâm

Ngọc Vân 

 

(VNTB) – Làm thế nào một thể chế dân chủ đa nguyên có thể ngăn ngừa tình trạng sử dụng bạo lực nhà nước tuỳ tiện 

 

Nhà cm quyn Vit Nam huy đng mt lc lượng vũ trang hùng hu tn công làng Đng Tâm bng súng đn vào nhng ngày cui năm Kỷ Hợi, 2020, gây ra cái chết thương tâm cho c Nguyn Đình Kình, mt người đã cao tui.

Tiếng súng, tiếng lu đn làm người ta liên tưởng đến chiến tranh. Sau đó, h t chc các phiên toà gi hiu, kết án t hình thêm hai người thân ca c. Điu gì làm nhà cm quyn Vit Nam có th thc hin được nhng vic tày tri này? Làm thế nào mt th chế dân ch đa nguyên có th ngăn nga nhng ti ác tương t?

Nhà nước Vit Nam có th thc hin được nhng hành đng tàn ác, trơ trn như vy là vì h là mt nhà nước đc tài và đc đng. Đng Cng Sn Vit Nam là lc lượng duy nht lãnh đo quc gia. H nm toàn quyn kim soát quân đi và công an. Do đó, h có th điu đng lc lượng này làm bt c điu gì h mun, dù là n súng vào dân lành. Lãnh đo quân đi, công an, không th không tuân lnh nếu mun gi ghế, gi bng lc.

Ông Phm Chí Dũng, Ch tch Hi Nhà Báo Đc Lp, t chc điu hành t báo này, khi được hi rng liu ông Trương Tn Sang có cu ông vì ông tng là nhân viên ca ông y không, đã (cay đng) tr li: ông y s t cáo tôi. Nhng gì đã xy ra đi vi ông y đã là mt ví d v v nhng hu qu mà nhng người không trung thành vi Đng s phi tr gánh chu.

Ông Phm Chí Dũng không phi là trường hp duy nht; ông cũng không phi là người tr giá đt nht. Nhà văn Vũ Thư Hiên trong tác phm Đêm Gia Ban Ngày đã k rng người ta đã giết bà Nông Th Xuân, người tình ca ông H Chí Minh, bng búa vì bà đòi chính thc hoá quan h gia bà và H Chí Minh sau khi h có vi nhau hai mt con.

Sau đó, h đưa xác bà ra đường, cho xe cán lên đ to hin trường gi, biến v giết người thành mt tai nn giao thông. Bn thân nhà văn Vũ Thư Hiên, cũng như đi tá Bùi Tín, đã buc phi trn khi Vit Nam, sng lưu vong xa gia đình, xa quê hương. Nhà nước đc tài có th trit h bt c cá nhân nào, nếu h mun.

Các thể chế dân chủ đa nguyên có thể ngăn chặn các vấn đề trên

Trong các th chế dân ch, quyn lc, đc bit là quyn kim soát các công c bo lc, thường được chia nh ra thành nhiu lãnh vc do nhiu đnh chế khác nhau kim soát. Cnh sát đa phương ti M, thuc quyn th trưởng (có th tương đương ch tch huyn, xã, ti VN). Thm chí, mt s trường đi hc cũng có lc lượng cnh sát riêng do các trường này t qun lý. Do đó, chính quyn liên bang mun ra lnh cho các lc lượng cnh sát này cũng không được. H ch nghe người lãnh đo h theo pháp lut, th trưởng.

Chính vì vy, khi xy ra biu tình và bo lon ti thành ph Portland, tiu bang Oregon vào cui năm ngoái, tng thng đương nhim lúc đó, Donald Trump, mun điu lc lượng cnh sát liên bang đến đ n đnh tình hình nhưng không được phép ca th trưởng, đành chu. Hơn na, khi ông trin khai lc lượng liên bang đến thành ph này đ bo v các cơ s ca Liên Bang, ông vn b chính quyn đa phương lên án.

Tương t vy, các lc lượng vũ trang Hoa Kỳ cũng được chia thành nhiu nhánh. Lc lượng Không Quân (Air Forces), Thu Quân Lc Chiến (Marine), Hi Quân (Navy) thường hot đng bên ngoài biên gii Hoa Kỳ.

Nhim v phn ng trước các vn đ khn cp trong ni đa được giao cho lc lượng V Binh Quc Gia (National Guard). Bn thân lc lượng này ti tng bang li thuc quyn qun lý ca tng thng đc bang (Governor). Ví d, trong v bo lon ti toà nhà Quc hi hi đu năm nay, cho dù hàng trăm v vinh quc gia có mt ti Washington D.C. vào lúc đó, nhưng h không được quyn phn ng trước khi có s đng ý ca th trưởng Washington D.C., Muriel Browser và ca lc lượng cnh sát đa phương.

Nếu tình trng phân b quyn lc này tn ti Vit Nam trong năm 2020, v tn công Đng Tâm nhiu kh năng đã không xy ra. V xã trưởng Đng Tâm, được người dân ti đây bu lên đã không cho phép lc lượng an ninh ca chính quyn trung ương vào khu vc này. Hơn na, v này s được s ng h ca tnh trưởng Hà Ni trong vic cưỡng li v tn công phi pháp ca chính quyn trung ương.

Cái chúng ta cn, có l là, mt th chế dân ch.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)