VNTB – Sức khỏe Tổng bí thư

VNTB – Sức khỏe Tổng bí thư

Hiền Vương

 

(VNTB) – Nên sớm ‘giải mật’ thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư 

 

Diễn biến buổi tiếp đón Tổng thống Nga hôm chiều ngày 20-6 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càng khiến công luận củng cố thêm đồn đoán về tình trạng sức khỏe đang xấu đi của Tổng bí thư.

Đành rằng theo quy định thì thông tin về sức khỏe của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng không chỉ là một vấn đề quan trọng, mà còn được xem xét trong phạm vi bí mật nhà nước (khoản 11 Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018).

Tình trạng sức khỏe của Tổng bí thư được quy định xếp vào loại “tuyệt mật”, tức mọi vi phạm sẽ phải đối mặt với Bộ luật hình sự ở điều 337 với mức phạt tù tối thiểu là 5 năm, và tối đa là 15 năm.

Văn bản mới nhất về điều chỉnh hành vi này là Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22-5-2024 ban hành Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực y tế, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký. Theo đó, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Về tuyên truyền thì cơ quan Tuyên giáo cho rằng đòi hỏi về tường minh sức khỏe của Tổng bí thư là “những luận điệu quy chụp, kích động của các phần tử cơ hội nhằm phục vụ ý đồ thâm độc về chính trị. Chúng nhân bàn chuyện sức khỏe của Tổng bí thư để hướng mũi nhọn công kích vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; hô hào cho quan điểm chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập, mô hình “xã hội dân chủ”…”.

Quan điểm của người viết bài này là tại sao Đảng không nghĩ rằng quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Tổng bí thư đã cho thấy chứa đựng tình cảm hết sức chân thành và niềm tin yêu không chỉ của đông đảo đảng viên, mà cũng là của các tầng lớp nhân dân dành cho người đứng đầu Đảng. Nhìn rộng hơn, đó cũng là niềm tin yêu của người dân Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản, như mạch nguồn lịch sử dân tộc không ngừng được bồi đắp theo năm tháng.

Về mặt quy định của pháp luật, thì nếu đúng như điều khoản về giải thích từ ngữ nêu tại điều 2, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, thì, “Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác”.

Điều 3 “Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước” của Luật bảo vệ bí mật nhà nước cũng nhấn mạnh: “Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Như vậy nếu hiểu đúng theo cách diễn đạt ngữ pháp tiếng Việt, thì vấn đề sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nếu vẫn trong tình trạng mờ ảo của mọi suy luận, đồn đoán thì đó mới là mối đe dọa nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Một lưu ý khác, Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về “tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, thì Phần I.1.5 nêu: “Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ”.

Nếu tiếp tục bí mật về tình trạng sức khỏe cá nhân, cho thấy công luận có quyền suy diễn bất lợi về việc tham quyền, cố vị của đương sự đó.

Cá nhân người viết nghĩ rằng luôn thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe lãnh đạo nói chung, đặc biệt là nói riêng với nhân vật trong vai trò đầu lĩnh, thiết nghĩ mới thực sự cổ vũ mạnh mẽ niềm tin chính trị của các tầng lớp nhân dân Việt Nam; đồng thời là minh chứng dập tắt những tin đồn đoán, luận điệu phi lý, xuyên tạc của các lực lượng cơ hội, thù địch.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    ductien1956@gmail.com 3 weeks

    vậy là họ muốn toàn dân “hãy mặc xác chúng nó, chết sống gì cũng kệ bà nó”.