VNTB – Tài nguyên dầu mỏ ở Việt Nam là con bò ‘cạn sữa’?

Ngọc Lan    (VNTB) – Đại biểu quốc hội: cân nhắc, xem xét tăng sản lượng khai thác dầu  mỏ  để bù đắp, thu ngân sách.   Trước áp lực của ngân sách nhà nước khó khăn, kiến nghị mới đây tại Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, … Continue reading VNTB – Tài nguyên dầu mỏ ở Việt Nam là con bò ‘cạn sữa’?