VNTB – Tại sao báo CAND cứ hằn học với chữ độc lập?

Trần Kiên

 

(VNTB) – Báo CAND dù có là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, thì bản thân báo cũng phải giữ đạo đức nghề nghiệp, không thể tuỳ tiện vu khống, xúc phạm những người không cùng tiếng nói, cũng như phán xét một tổ chức tội mà bản thân tổ chức đó không hề mang theo.

Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng “xã hội dân sự” để chống phá chế độ” – bài viết đăng tải ngày 17/02/2020 trên báo điện tử CAND có đoạn.

Liên kết hình thành các tổ chức “độc lập” tham gia vào đời sống cộng đồng, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”.

Hoạt động theo phương thức tự phát nhưng các hội nhóm này luôn có sự liên kết nhau và câu kết chặt chẽ với các tổ chức phản động bên ngoài để phát triển lực lượng, hình thành các hội nhóm hoạt động “bất bạo động” tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị”.

Nguy hiểm hơn, tác giả Đức Quỳnh còn diễn giải sai lệch, quy chụp bản chất của các tổ chức xã hội dân sự tự nguyện.

Tạo tiền đề tập hợp, phát triển lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập”.

Trong toàn bộ bài viết của tác giả Đức Quỳnh, có thể dễ dàng nhận ra cách diễn giải và áp đặt các tổ chức xã hội dân sự là xấu xa, và luôn ủ mưa chống đối nhà nước. Tiếp đó, để không rơi vào trạng thái “chống đối” thì tổ chức đó phải đặt trong sự lãnh đạo của đảng. Và để đảm bảo là một tổ chức xã hội dân sự không chống phá thì phải là những tổ chức có tính chính trị (?). Còn xu hướng độc lập trong các cơ quan dân cử là tiền đề cho khách quan, minh bạch hệ thống bầu cử lại bị coi là chiêu trò của các thế lực thù địch (?)

Nếu dựa trên quan điểm dông dài của bài viết, thì tất cả những tổ chức dân sự phải đăng ký với nhà nước, để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước. Nếu không có tư cách pháp nhân (giấy phép) thì đó là tổ chức chống đối nhà nước và là “tiền đề hình thành tổ chức chính trị đối lập”.

Nếu đơn giản như cách mà tác giả Đức Quỳnh diễn giải và áp đặt, thì xã hội dân sự, các tổ chức xã hội dân sự không còn đất sống tại Việt Nam. Cái gọi là “quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận” lại càng không tồn tại. Đó là chưa nói, tác giả hoàn toàn không hiểu xã hội dân sự là gì, bản chất dân sự ra sao. Nên thay vì tìm hiểu, tác giả tách xã hội dân sự ra một bên và gắn mác nó là phản động.

Đối quyền của quyền lực nhà nước” để tập trung đòi thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ quyền lực chính trị cho XHDS là một quan điểm hoàn toàn tốt lành. Bởi bản thân nhà nước dù có quyền lực trong tay nhưng không thể lúc nào cũng gánh và hoàn tất nhiệm vụ trước các biến thiên thời cuộc. Dịch Corona là một ví dụ điển hình, và hệ quả của Trung Quốc gánh chịu chính là coi xã hội dân sự như đối tượng cần triệt tiêu.

Đối quyền của nhà nước là cách nói khác đi của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, chống nạn lạm quyền, tha hoá quyền lực từ trong xã hội. Do đó, xã hội dân sự phải là thiết chế nằm bên ngoài bộ máy nhà nước.

Khi các hội đoàn với danh xưng “độc lập”, rõ ràng các tổ chức đó minh bạch ý định khách quan, và không chịu sự chi phối của quyền lực nhà nước. Trở thành đối tác thay vì công cụ của nhà nước. Và vì thế, đó mới chính là các tổ chức xã hội dân sự thuần nhất, thành lập, tồn tại dựa trên quyền hiến định. Nếu bản thân cho là phi pháp, thì ngoài văn bản nghiêm cấm đảng viên đề cập về cơ chế xã hội dân sự, tác giả Đức Quỳnh nên khuyến nghị nhà nước đưa vào Hiến pháp, các văn bản luật cấm thành lập các tổ chức xã hội dân sự, tách ra khỏi sự lãnh đạo của đảng. Chỉ khi như vậy, tác giả mới có đủ lý luận để phán xét và suy diễn sai lệch về bản chất, hành vi của các tổ chức xã hội dân sự như trong bài viết đã nêu. Thậm chí, còn thay mặt cả vai trò của Toà án trong phán xét một tổ chức là có tội hay không có tội.

Người viết dẫn lại quan điểm chả Ngoại trưởng Mỹ khi phê phán Bắc Kinh gần đây. Theo đó, điều Trung Quốc nên làm là phản biện lại bằng các lập luận chứ không phải bắt người khác im miệng.

Bài viết trên CAND: http://m.cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Canh-giac-thu-doan-loi-dung-xa-hoi-dan-su-de-chong-pha-che-do-581991/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: