VNTB – Tâm tư của một cháu bé: Tại sao con người tránh con người?

VNTB – Tâm tư của một cháu bé: Tại sao con người tránh con người?

Ngọc Vân

 

(VNTB) – Việt Nam là nơi mà con vật sợ con người.

 

Ti sao con vt s con người?

Ti sao con người tránh con người?

Ti sao chú thy công an thì chy qun đít?

Chúng tôi ghé thăm mt gia đình mà ch nhà tng là mt người tranh đu cho nhân quyn, tng trn chy nhà cm quyn Vit Nam, và được Hoa Kỳ cho t nn. Ngoài anh ch ch nhà, chúng tôi còn được gp và có dp nói chuyn vi mt cháu trai, con ca anh ch, cháu khong 10-12 tui.

Anh bn đng hành chc là đã quen vi cháu t trước. Anh m cháu lên lòng, khen cháu v mt video mà cháu làm và đăng trên Youtube.

Trong video này, cháu so sánh Vit Nam và Hoa Kỳ, nơi sinh sng hin ti ca cháu. Trong video, cháu mô t Vit Nam như mt nơi mà con vt s con người. Nơi mà rt khó đ con người đến gn chim chóc hay các đng vt sng trong t nhiên. Chúng rt s người.

Cháu cũng mô t Vit Nam là nơi mà con người tránh né con người. Nơi con người s con người. Cháu k li chuyn ca chú ca cháu “chy qun đít” khi thy công an. Nơi mà người ta nói chung là tránh, không mun gp công an.

Cháu k v nơi sinh sng mi ca cháu, nơi đng vt hoang dã không s con người. Nơi con sóc, con nai, con vt tri, v.v. giương mt nhìn cháu khi cháu đến gn chúng, ri tiếp tc như cháu không có đó. Nếu cháu cho chúng ăn, chúng sn sàng li gn cháu mà không s hãi gì.

Cháu k rng cnh sát đây rt thân thin. H đến trường cháu làm vic tình nguyn, giúp cho xe ca cha m hc sinh vào và ra khi đón con cái đ khi kt xe. Có viên cnh sát còn đến trường gii thiu v công vic ca cnh sát cho các cháu trong mt bui hc ngoi khóa.

Nước mt tôi mun trào ra vì nhng câu hi ca cháu. Tôi mng vì cháu có nhng câu hi mà tôi ước mong ngày càng nhiu người Vit Nam hi, và c tìm câu tr li.

Tôi bun vì thc tế xã hi Vit Nam, vì nhng tri nghim ca gia đình cháu vi chính quyn đã in sâu vào tâm hn cháu.

Tôi: Cháu có biết ti sao người dân Vit Nam không mun gp công an không?

Cháu: Cháu không biết.

Tôi: Cháu c tìm câu tr li nhé.

Cháu: D.

Tôi: Nht đnh thế nhé.

Tôi chìa nm tay ra. Cháu và tôi cùng nm tay. Xem như cháu ha vi tôi là s c tìm câu tr li.

Trước khi v, tôi nói thêm vi cháu: Bác ch câu tr li ca cháu nhé.

Cháu: D.


x

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)