VNTB – Tập Cận Bình có thể tấn công Đài Loan để tạo ra di sản của mình

VNTB  – Tập Cận Bình có thể tấn công Đài Loan để tạo ra di sản của mình

Anh  Khoa dịch

 

(VNTB) – Đô đốc Lee Hsi-min và Eric Lee tin rằng việc thay đổi mô hình trong chiến lược quân sự của Đài Loan là rất quan trọng

 

Ngày 3 tháng 8 năm 2022

 

Vic Nga xâm lược Ukraine là mt hi chuông cnh tnh cho Đài Loan. Hình nh tàn phá mi ngày đu hin lên trên màn nh truyn hình Đài Loan. Chúng gi đến tương lai có th xy ra ca chính Đài Loan. Nhng người t chc chương trình trò chuyn vào đêm khuya th đô Đài Bc, đã chuyn t tho lun v nhng câu chuyn phiếm chính tr sang phân tích các chiến thut quân s và suy ngm v cuc chiến Ukraine s din ra như thế nào và ý nghĩa ca cuc chiến này. Cuc xung đt xa xôi đó đã thu hút s chú ý đến mi đe da hin hu mà Đài Loan phi đi mt.

Dưới s ch huy ca Tng Bí thư Tp Cn Bình, Đng Cng sn Trung Quc (ĐCSTQ) đã cng c mt cách có h thng các lc lượng vũ trang và chun b cho mt cuc tn công vào Đài Loan. Chính ph, lc lượng vũ trang và công dân ca hòn đo này cũng phi chun b. Sau Đi hi ln th 20 ca ĐCSTQ năm nay ti Bc Kinh, d kiến ​​được t chc vào tháng 11, rt có th xy ra mt hành đng gây hn mnh m đi vi Đài Loan.

Di sn ca ông Tp là mt lý do. Tp Cn Bình đã đưa ra nhng mc tiêu ln lao cho ĐCSTQ và đã thay đi cơ bn cách thc Trung Quc tương tác vi thế gii. Nhưng Tp Cn Bình vn chưa đt được mt thành tu nào quy mô giúp ông ta đng ngang hàng vi nhng nhà lãnh đo ti cao như Mao Trch Đông và Đng Tiu Bình. Tp Cn Bình có th thc hin mt kỳ tích mà chưa có nhà lãnh đo đng nào khác tng làm được: chinh phc Đài Loan.

Bc Kinh ngày càng hùng mnh, hung hăng và thù đch v mt tư tưởng, và không có gì bí mt khi Tp Cn Bình và gii tinh hoa ĐCSTQ tìm cách thôn tính Đài Loan. Các câu hi là khi nào và như thế nào. La chn vn là gii pháp quân s. Tp Cn Bình đã khi xướng nhng ci cách ln trong Quân đi Gii phóng Nhân dân (PLA), nhm cho phép binh lính Trung Quc thc hin tt hơn các hot đng chung ca lc quân, không quân và hi quân cùng hành đng đ chng li Đài Loan.

Tp Cn Bình đã ch đo ngành công nghip quc phòng Trung Quc sn xut các loi vũ khí đc bit đ ngăn chn M can thip giúp đ Đài Loan hoc các đng minh khác trong khu vc. Các vũ khí này bao gm tên la hành trình và tên la đn đo ngày càng chính xác và có kh năng sát thương ln, h thng phòng không tích hp và vũ khí chng v tinh — tt c đu được h tr bi mt kho vũ khí ht nhân ngày càng tăng nhanh. Khi PLA phát trin, ý đnh ca ĐCSTQ ngày càng rõ ràng. Cho dù hin nay Tp Cn Bình đang ưu tiên cho các la chn khác, chng hn như đe da và cô lp Đài Loan, mt khi PLA đã sn sàng cho mt cuc xâm lược, quyết đnh phát đng ca ông Tp có th không được cnh báo trước.

Vic xây dng lc lượng vũ trang ca Trung Quc không phi là vn đ duy nht mà Đài Loan phi đi mt. Đài Loan đã phi c phát trin các mc tiêu an ninh quc gia vì nhiu lý do trong nước. Trong đó có chiến lược quân s và hướng dn quc phòng, nhn thc v mi đe da, đào to và tuyn dng binh lính, và các mi quan h dân s-quân s.

Bây gi là lúc cn xem xét li toàn b nn quc phòng ca Đài Loan. Vic Nga xâm lược Ukraine đã làm thay đi suy nghĩ truyn thng v tính hiu qu ca các chiến lược quân s thông thường. Nhược đim ca các loi vũ khí ln đã được bc l rõ cũng như nhng li thế ca vũ khí cơ đng, chính xác trên chiến trường. Các s kin đã chng minh rng trong mt cuc chiến không cân sc vi mt bên c gng ngăn cn đi th mnh hơn thì vn có th chng li cuc xâm lược. Đài Loan nên thc hin trit đ mt chiến lược phòng th phi đi xng thc s.

Thay vào đó, có nhng người nói rng Đài Loan nên có nhiu vũ khí thông thường hơn, chng hn như máy bay chiến đu, đ ngăn Trung Quc giành quyn kim soát không phn. Nhưng vi s chênh lch ln v cht và lượng v sc mnh tác chiến trên toàn eo bin, Đài Loan s tht bi nếu tiếp tc ch tp trung vào vic mua vũ khí không phù hp đ chng li mt cuc xâm lược. Tuy nhiên, nhng điu chnh nh đi vi vic mua sm vũ khí s không to được khác bit tr khi đi kèm vi nhng thay đi cơ bn trong chiến lược. Đó là bi vì mt chiến lược bt đi xng s quyết đnh cách vũ khí thc s được s dng. Đài Loan phi đi mi ngun lc tương đi hn chế ca mình. Quc gia này nên ưu tiên ngăn chn và, nếu cn thì xem vic đánh bi mt cuc xâm lược là mc tiêu ti thượng.

Đài Loan lp kế hoch da trên gi đnh rng Trung Quc có th s đe do theo hai cách: cưỡng bc và / hoc xâm lược. Vic cưỡng bc như xâm lược thông thường và không theo quy ước do nhà nước bo tr dưới ngưỡng ca mt cuc chiến tranh tng lc. Chng hn như leo thang đe da quân s trên bu tri và vùng bin ca Đài Loan thông qua vic xâm nhp và các cuc tp trn bn đn tht xung quanh lãnh hi và không phn ca nước này. Nhng kiu đe da như vy đang din ra hàng ngày. Trong mt cuc xâm lược, PLA s tìm cách tiêu dit chính ph và chiếm toàn b lãnh th ca Đài Loan. Điu quan trng là Đài Loan nhn biết được s tn ti ca c hai mi đe da và phát trin các bin pháp đi phó tương xng. Nhưng người ta cho rng Đài Loan chưa sn sàng cho cuc xâm lược hơn là các bin pháp cưỡng bc.

Khi bt đu mt cuc chiến toàn din trên eo bin Đài Loan, PLA s phát đng các đt tn công tàn khc bng tên la. Mc đích là tiêu dit các mc tiêu chính tr và quân s quan trng đ làm suy yếu ý chí ca qun chúng và kh năng chiến đu ca các lc lượng vũ trang. Theo sau s là mt cuc đ b. Đài Loan nên nhm ti mc tiêu ngăn chn cuc đ b như vy, thay vì theo đui các mc tiêu tham vng hơn như kim soát trên bin và ưu thế trên không. Quân s không tương xng gia hai bên có nghĩa là quân Trung Quc s áp đo Đài Loan vi quân s tuyt đi, đng thi cũng s tàn phá các cng bin và căn c không quân, làm tê lit hi quân và không quân ca Đài Loan.

Trên hết, quân đi và vũ khí ca Đài Loan cn phi chng li được cuc xâm lược. Điu đó có nghĩa là các lc lượng vũ trang phi cơ đng, kiên cường, có kh năng sát thương cao và phân tán. H phi tp trung vào các l hng ca PLA. V cơ bn, điu này s dn đến vic tn công các nút quân s quan trng cũng như các đơn v không được che chn trên eo bin. Đài Loan s có li thế phòng th ln nht khi đi phương vùng bin gn Đài Loan. Khi vượt bin, PLA s d b tn thương và b hn chế v kh năng chiến đu. Nhưng Đài Loan s có th tp trung ha lc t các khí tài trên không, trên bin và trên b trong khi nhn được s ym tr t h thng phòng không trên đt lin và s bo v khi mìn trên bin.

Vic hun luyn quân s nên được thay đi trit đ và các lc lượng vũ trang được t chc đ hot đng dưới s ch huy phi tp trung, vì liên lc có th b ct đt. Chính ph nên đào to dân thường và thành lp lc lượng bo v lãnh th t nguyn (TDF) vì không ai có th thoát được bt kỳ cuc phong ta nào ca Trung Quc. TDF s giáo dc công chúng và cng c ý chí chiến đu. Sáng kiến ​​này s không phi là mt bn án t hình đi vi người dân Đài Loan, đưa h đi chiến đu hết. Thay vào đó, bng cách phát tín hiu rng Đài Loan s không giương c trng ngay c khi đi phương đ b lên lãnh th Đài Loan, lc lượng nhân dân này s là lc lượng ngăn chn. PLA s biết rng h có th làm phc tp thêm các kế hoch chiến tranh.

Người ta tp trung nhiu vào các loi vũ khí c th mà Đài Loan cn đ t v. Nhưng Đài Loan s không có cơ hi nếu không có mt chiến lược hiu qu, s rèn luyn gian kh và ý chí chiến đu. Đ tiếp tc t do và thnh vượng mà h được hưởng, Đài Loan cn thay đi trit đ chiến lược quc phòng.

Đô đc Lee Hsi-min đã phc v trong hi quân Đài Loan hơn 40 năm và là tng tham mưu trưởng các lc lượng vũ trang ca nước này t năm 2017 đến năm 2019. Ông hin là thành viên cp cao ti Vin D án 2049, mt t chc tư vn Washington, DC., nơi ông y làm vic vi Eric Lee. Ông Lee là phó giám đc chương trình ca vin này.

Nguồn: The Economist


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)