VNTB – Theo thử nghiệm lâm sàng và thực tế, Sinovac của Trung Quốc kém hiệu quả

VNTB – Theo thử nghiệm lâm sàng và thực tế, Sinovac của Trung Quốc kém hiệu quả

Khánh An dịch 

 

(VNTB) – Vắc xin Sinovac đã được xuất khẩu sang 19 quốc gia

 

Ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kết qu mi nht v vc xin CoronaVac ca Trung Quc, được Sinovac Biotech phát trin, mt công ty dược phm có tr s ti Bc Kinh, gây tht vng cho cường quc khoa hc và công ngh đy tham vng này. Th nghim ba giai đon, được thc hin trên các nhân viên y tế Brazil, mang li t l hiu qu ch 50,7% (vi khong tin cy 95% là 35,7% đến 62,2%), ch va cao hơn ngưỡng 50% do t chc Y Tế Thế gii (WHO) đt ra cho vc xin covid-19 (xem biu đ). Kết qu ca mt th nghim thc tế được công b mt tun trước đó thm chí còn ti t hơn: vc-xin được ước tính ch có hiu qu 49,6% (11,3% đến 71,4%) đi vi các trường hp covid-19 có triu chng; khi tính c các ca nhim không có triu chng, con s này gim xung mc thê thm, còn 35,1%.

Tỷ lệ hiệu quả các loại vác xin hiện có.

Phn ng ca các nhà chc trách Trung Quc không giúp tăng cường nim tin. Sau khi có tin tc v kết qu đáng tht vng, Gao Fu, người đng đu Trung tâm Kim soát và Phòng nga Dch bnh Trung Quc, tha nhn ti mt hi ngh vào ngày 10 tháng 4 rng các loi vc xin hin ti “không có t l bo v rt cao”, và gi ý rng có th trn vi các vc xin khác đ nâng cao hiu qu. Ông Gao sau đó đã bác b các bình lun, tuyên b rng đó “hoàn toàn là mt s hiu lm”.

Sinovac có th cm thy an i đôi chút vì vic d đoán hiu qu ca vc-xin là mt vic khó. Trong mt hoàn cnh lý tưởng, các vc-xin s được kim tra bng phương pháp th nghim so sánh, trong đó mt s vc-xin được s dng trong cùng mt điu kin vi các quy trình th nghim ging nhau. Tuy nhiên, trong thế gii thc, vc xin được kim tra càng nhanh càng tt, có nghĩa là kết qu th nghim không th so sánh mt cách hoàn toàn chính xác.

Các th nghim cùng mt loi vc-xin được tiến hành nhng nơi khác nhau, trong nhng điu kin khác nhau, thường cho kết qu khác nhau. Trong trường hp vc-xin covid-19, kết qu có th khác nhau tùy thuc vào chng vi-rút ph biến nht, qun th đi tượng được th nghim và đôi khi thm chí c cách đo lường kết qu (ví d: liu tt c các trường hp nhim trùng được tính hay ch là nhng trường hp có triu chng).

Vic th nghim Sinovac được tiến hành Brazil, nơi có mt biến th vi rút được cho là đc bit khó chu, cho thy cn thn trng khi đánh giá kết qu. Tht vy, kết qu sơ b t các th nghim giai đon ba ca mt công ty Th Nhĩ Kỳ cho thy t l hiu qu là 83,5%. Các th nghim giai đon ba tương t đang được tiến hành Chile, Indonesia và Philippines.

Theo Airfinity, mt công ty phân tích khoa hc có tr s ti London, Sinovac đã xut khu khong 120 triu liu ti 19 quc gia khác nhau. Cho đến nay, các chuyến hàng ln nht đã đến Brazil, Indonesia và Th Nhĩ Kỳ. Ti Trung Quc, gn 180 triu người đã được chng nga.

Mc dù kết qu có v kém trong vic ngăn chn các bnh nhim trùng, vc-xin Sinovac, ging như các đi th cnh tranh khác, dường như cung cp kh năng bo v đáng k chng li bnh nng và t vong. Trong th nghim ba giai đon Brazil, gn 4% nhng người tham gia không được tiêm vc-xin b nhim bnh nng; trong s nhng người được tiêm chng, không có trường hp nào b như vy.

Nguồn: The Economist


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)