VNTB – Thị trưởng Haltom Trương Minh Ẩn vinh danh Hội Nhà báo Độc lập

VNTB – Thị trưởng Haltom Trương Minh Ẩn vinh danh Hội Nhà báo Độc lập

Nhân ngày Tự Do Báo Chí năm 2022, Hội Đồng Thành Phố Haltom, Texas, Hoa Kỳ đã long trọng trao bằng tưởng lục đến Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam về sự đóng góp cho tự do dân chủ và báo chí của hội.
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Phan Quang Trọng đã thay  mặt Hội Nhà Báo Độc Lập Việt  Nam nhận bằng tưởng lục từ tay ông Thị Trường Haltom, tiến sĩ Trương Minh Ẩn, trước sự chứng kiến của tất cả hội viên Hội Đồng Thành Phố và nhiều người dân tham dự trong đó có nhiều đồng hương Việt Nam.

 

*****

Xét rằng, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) thông qua tờ báo điện tử Việt Nam Thời báo, đã làm thay đổi đáng kể quan điểm của nhiều người Mỹ gốc Việt đối với tình hình hiện tại ở Việt Nam, và
Xét rằng, IJAVN, thông qua phương tiện thông tin-truyền thông của họ, đã giúp nhiều người Mỹ gốc Việt hiện nay có cái nhìn rõ ràng hơn và đầy đủ hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thông qua những đóng góp không ngừng của họ cho cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam; và

Xét rằng, ba vị lãnh đạo của IJAVN – Chủ tịch Phạm Chí Dũng; Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Thụy và Cộng tác viên Lê Hữu Minh Tuấn – đã liên tục đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ thông qua các bài viết của họ cho Báo điện tử Việt Nam Thời Báo và vì những nỗ lực đó, ba nhà báo này đã bị kết án tổng cộng 37 năm tù trong nhà tù của chính phủ Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi xin quyết định rằng Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc của Hội và tất cả những người liên kết với hội này ở Hoa Kỳ và Việt Nam đều được chúng tôi trân trọng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho tương lai.

Thành phố Haltom ngày 9 tháng 5 năm 2022

Thị Trưởng Trương Minh Ẩn

*****

Whereas, the Independent Journalists Association of Vietnam (IJAVN) through its Vietnam Times e-newspaper Việt Nam Thời Báo, has significantly changed the perspectives of countless Vietnamese-Americans toward the current situations in Vietnam, and

Whereas, the IJAVN, through its unique news-media outlet, has helped many Vietnamese-Americans to now have a clearer and more complete view of the human rights situation in Vietnam through their continuous contribution to the fight for democracy in Vietnam; and

Whereas, the three officers of the IJAVN – President Phạm Chí Dũng; Vice President Nguyễn Tường Thụy, and Collaborator Lê Hữu Minh Tuấn – have consistently fought for human rights and democracy through their literary works for the Vietnam Times e-newspaper and because of these efforts, these three journalists were sentenced to a total of 37 years in prison by the Vietnam government.

Therefore, be it resolved, that the Independent Journalists Association of Vietnam be honored for its outstanding contributions and that all those associated with the organizations in the United States and Vietnam be extended our sincere respect and best wishes for the future.

In witness whereof, I have hereunto subscribed my name and caused the Seal of the City of Haltom City to be affixed to on May 9, 2022

An, M. Truong, Mayor


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)