VNTB – Thị trường trái phiếu nóng lạnh thất thường vì nền kinh tế định hướng?

VNTB – Thị trường trái phiếu nóng lạnh thất thường vì nền kinh tế định hướng?

Hàn Lam

(VNTB) – Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – PGS, TS Đặng Quang Định, cho rằng: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ và hết sức phức tạp, gắn bó giữa việc nhận thức quy luật khách quan với phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là kết quả một quá trình tìm tòi, thể nghiệm lâu dài, từ chưa đầy đủ đến ngày càng đầy đủ, từ chưa sâu sắc đến ngày càng sâu sắc hơn”.

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tán thành ý kiến trên, và nhấn mạnh trong tham luận “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, rằng, “Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, thật sự khoa học, có nhiều nội dung mới, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Những đường lối, quan điểm, chính sách này có tính khái quát cao; vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về phát triển đất nước nhanh, bền vững”.

Cả hai vị trên buộc phải tán dương như thế về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi vì ở Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn ghi: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu” dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội” (dừng trích).

Như vậy thì căn cứ vào Hiến định tại Điều 4.2 “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”, sẽ thấy rõ những điều mà cựu Trưởng khoa Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) Vương Đình Huệ thắc mắc có duyên cờ từ đâu:

“Báo cáo anh Khái, chứng khoán bây giờ quá bất thường. Ngày nào tôi cũng phải mở chứng khoán ra xem. Không biết Thường vụ Quốc hội có xem không, chứ chờ các cơ quan báo cáo thì hết hơi. Ngày hôm kia thị trường giảm tới hơn 60 điểm, một hôm mà giảm tới hơn 4,4%.

Sáng qua tiếp tục giảm mấy chục điểm nhưng chiều tôi mở ra xem lại đảo chiều tăng trở lại. Thị trường chứng khoán bất thường, không ngày nào ổn định như thế thì các đồng chí thấy có yên tâm không?”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội cuối năm 2021, những tháng đầu năm 2022 diễn ra tại Hà Nội ngày 11-5-2022.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng khiến Chủ tịch Quốc hội lo lắng khi cho biết, năm ngoái thị trường này tăng quá nóng…

Liệu phải chăng tất cả diễn biến ở trên là hệ lụy của việc nền kinh tế thị trường không theo diễn biến tự nhiên của nó, mà đã bị ‘co kéo’ theo cái gọi là định hướng chính trị có tên xã hội chủ nghĩa.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Việt Nam Thời Báo