VNTB- Thơ: Bài thơ tháng Tư
Thăm nơi chim cu mẹ
nằm ấp trứng

Hôm qua em còn ấp trứng
bữa nay chúng cướp mất rồi
mả cha cái quân tàn bạo
cướp đi nguồn sống em tôi

Nhìn vợ chồng em bay lượn
kêu than thảm thiết giữa trời
ta thấy đau lòng vô hạn
một đời mẹ trẻ mồ côi

Cái bọn bán buôn nội tạng
chúng đâu có phải con người
đồng tiền thủ tiêu sự sáng
sẽ có ngày đền tội thôi

Cái bọn bán buôn súng đạn
sẽ xuống địa ngục muôn đời
tư bản hay là cộng sản
ai sẽ vì dân hở trời !

Chiều nay thăm nơi em ấp
chỉ còn chút rạ rơm thôi
đù mẹ cái quân ăn cướp
chúng bay sẽ đọa ba đời

9/4/17

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: