VNTB- Thơ: Biển và thuyền quật khởi

VNTB- Thơ: Biển và thuyền quật khởi

Overview

Nguyễn Hoàng HảiChính quyền thời nông nổi..

Quyết sách đầy sôi nổi…
Các quan thầy phấn khởi…
Hồ hởi For-mo-sa…

           Ơi hỡi!!!!! For-mo-sa…
           Qua đây làm chi hỡi
           Bỉ ổi…không chịu nổi
           Giống nòi bọn “chi-na”…

Biển giờ ra nông nổi..
Chất độc chìm và nổi…
Cá không còn chịu nổi…
Chết nỗi.. biển tan thương..

            Thương dân chài khốn khổ…
            Chẳng hiểu nổi vì sao?.
            Bỗng dưng đời nhàn rỗi..
            Khổ nỗi…thiếu bộn bề…

Các quan giờ đâu hỡi!!!
Có thành tâm sửa đổi…
Hay cùng nhau đổ lỗi…
Cá nổi… vì không bơi.
    
            Buồn quá sanh nông nổi..
            Làm thơ kêu… trời hỡi!!!!!
            Biển và thuyền quật khởi?
            Cho một ngày khơi xa!! 
            
                  
Sài Gòn 27-07-2016
Categories: Đối Diện, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.