VNTB- Thơ: Buổi sáng

Nguyễn Hàn Chung 
Muốn giả lơ “chính trị “
chúi mũi xạo thơ tình
lên net đọc một tí
là tức mình nổi xung

Nào nỗi lo biển chết
nào nỗi buồn sông khô
nỗi hận giặc thâm ác
nỗi bàn dân mịt mờ

Học trò khuyên thầy hãy
làm thơ mây gió chơi
kệ mấy tay dân chủ
chuyện chi thầy rỗi hơi

Cũng muốn làm thinh trớt
ra vườn vun luống rau
rứa mà chưa nóng đít
phải vào bàn bắt sâu

Nhà thơ hay gái gọi
cũng máu đỏ da vàng
nước yếu ai không nhục
đâu phải ngoài hay trong

Còn một chút gân cốt
Chỉ đủ sức la làng
Nhưng nhất định hỏi tội
Bọn tôi đòi Việt gian

Houston Texas

15/6/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: